fbpx

Tulevaisuudentutkimuksen Delfoi-koulutus

Tulevaisuuden tutkimus. Delfoi menetelmäkoulutuksen kansikuva

Tulevaisuudentutkimuksen Delfoi-koulutus

Delfoi-koulutuksessa perehdytään tulevaisuudentutkimuksessa käytettävään Delfoi-asiantuntijamenetelmään. Koulutus koostuu noin kerran kuussa järjestettävistä pajoista sekä ohjatusta etäopiskelusta, jolloin osallistuja työstää omaa tutkimustaan tai projektiaan. Jokainen opiskelija on velvoitettu osallistumaan yhteen lähiopetusjaksoon/pajaan opintojensa aikana.

Millaista Delfoi-koulutus on?

Minimissään Delfoi-koulutus on osallistumista menetelmätoteutukseen panelistin näkökulmasta ja laajimmillaan väitöstutkimusten ohjausta. Oma osansa on tutkimuslaitosten ja työelämän projekteilla sekä menetelmäkehittämisellä, johon Delfoi-yhteisö laajemminkin osallistuu.

Toimintaympäristöinä ovat Delfoi-kehittäjäyhteisö ja Delfoi-työpajat (http://edelfoi.ning.com) sekä eDelphi-ohjelmisto (https://www.edelphi.org).

Katso myös Delfoin ilmaiset webinaarit

Kenelle Delfoi -koulutus soveltuu?

Delfoi-koulutus soveltuu erityisesti niille, jotka haluavat valita opinnäytetyöhönsä tutkimusmenetelmäksi tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijamenetelmän. Koulutus soveltuu myös niille, jotka työssään ennakoivat ja luotaavat mahdollisia tulevaisuuksia sekä kenelle tahansa tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä kiinnostuneelle.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

I Delfoi-perusteet: Panelistinäkökulma

Koulutuksen tutustumisjaksolla (kesto 2 ov/3 op) perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelphi-verkkosovellukseen (http://www.edelphi.org) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan Delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn sekä tutustumista Delfoi-artikkeleihin.

II Delfoi-menetelmä: Menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla, jonka kesto on 2 ov/3 op, perehdytään Delfoi-menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne opiskelijat, jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan, kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta.

Jakson aikana laaditaan Delfoi-harjoitus verkkoon ja perustetaan kullekin opiskelijalle oma tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelphi-ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä.

III Delfoi-suunnittelu: Verkkopohjainen tutkimussuunnittelu

Kolmannella jaksolla (kesto 2–4 ov/3–6 op) kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu eDelphi-verkkotyökalun managerikäyttö niin, että osallistutaan myös työkalun kehittämiseen.

Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asiantuntijapanelisteina tai avaininformantteina. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa toisen tai kolmannen jakson aikana.

IV Delfoi-toteutus: Tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa (4–8 ov/6–12 op) käynnistetään todelliset tutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat Delfoi-managerikoulutuksessa.

Koulutuksen aikataulu

Delfoi-koulutukseen voi hakea vuoden ympäri. Opiskelu etenee opiskelijan itselleen määrittelemän rytmityksen mukaisesti. Koulutus sisältää lähiopetusta ja etäopetusta verkkoympäristössä.

Pajat syyslukukaudella 2024

  • 16.-17.8.2024
  • 6.-7.9.2024
  • 11.-12.10.2024
  • 15.-16.11.2024
  • 13.-14.12.2024

Paikka: Otavan Opisto, Otavantie 2 B, 50670 Otava
Etäosallistuminen Blackboard Collaboratella: https://link.otavia.fi/delfoi

Verkkopalvelut
Ohjelmisto https://www.edelphi.org
Kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com
Paja-tapaamisten etäosallistuminen https://link.otavia.fi/delfoi

Kouluttajat ja todistus

Kouluttajina Delfoi-koulutuksessa toimivat Antti Kauppi ja Hannu Linturi sekä vierailevat Delfoi-asiantuntijat.

Koulutuksesta annetaan erillinen todistus, jonka voi sisällyttää muihin opintoihin.

Hinta

Delfoi-koulutuksen lukuvuosi jakautuu kevät- ja syyslukukauteen. Koulutuksen lukukausihinta opiskelijalle on 150 € ja se oikeuttaa osallistumaan koulutukseen maksuajankohtaa käsittävän lukukauden ajan. Kevätlukukausi alkaa tammikuussa ja päättyy kesäkuussa, syyslukukausi alkaa elokuussa ja päättyy joulukuussa. Hintaan sisältyy noin kerran kuukaudessa järjestettävät kaksipäiväiset työpajat, ohjaus ja eDelphin käyttöoikeus koulutuksen ajan.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen osallistuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu (150 €) ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta tai valitsemalla laskutusvaihtoehto. Lasku lähetetään välittömästi ilmoittautumisen jälkeen.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Jukka Tikkanen
044 794 5103
jukka.tikkanen@otavanopisto.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Osallistumismaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen. 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Katso Delfoi webinaarit

Osa 1: Delfoi-menetelmä ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä
Osa 2: Delfoi-menetelmä organisaatiokehittämisessä
Osa 3: Delfoi-menetelmän pedagoginen käyttö
Osa 4: Delfoi-menetelmän ja tekoälyn hyödyntäminen opinnäytetyössä

Asiaan liittyvät liittyvät linkit: