fbpx

Delfoi-koulutus sopii kaikille ennakoinnista kiinnostuneille

Delfoi-koulutuksessa perehdytään tulevaisuudentutkimuksessa käytettävään Delfoi-asiantuntijamenetelmään. Viestinnän suunnittelija Aija Laurila sai Delfoi-koulutuksesta apua sosiaalisen toimiluvan hyötyjä kestävän kehityksen yrityksille käsittelevään tradenomin tutkinnon opinnäytetyöhön.  Hän osallistui kurssin opintoihin syksyllä 2019 ja keväällä 2020.

Delfoi-menetelmä oli Laurilalle tuttu entuudestaan

Laurila osallistui Delfoi-koulutukseen  syksyllä 2019 ja keväällä 2020.  Delfoi-menetelmän pääperiaatteet hän tunsi jo ennen Delfoi-koulutukseen osallistumista.

– Olin lukenut Delfoista ja saanut menetelmästä yleisellä tasolla tiedot aiemmissa tulevaisuudentutkimuksen opinnoissani, hän kertoo.

Otavan Opiston Delfoi- koulutuksen Laurila löysi Otavan Opiston verkkosivuilta.

– Olin jo aiemmin törmännyt verkossa Otavan Opiston Delfoi-koulutukseen ja etsiydyin uudestaan Otavan Opiston verkkosivuille, kun ryhdyin työstämään opinnäytetyötäni, hän kertoo.

Kestävän kehityksen edistämistä

Tradenomin tutkinto on Laurilalle jatkumoa elinikäiseen oppimiseen. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on filosofian maisteri. Viestinnän tehtävissä Laurila on työskennellyt lähes 20 vuotta.

– Olen töiden ohella opiskellut säännöllisesti ja pyrkinyt syventämään ammattitaitoani, hän toteaa.

Lopputyössään Laurila halusi selvittää, kannattaako kiertotalousyritysten hyödyntää sosiaalisen toimiluvan keinoja kehittääkseen liiketoimintaansa. Aiheen valitan kumpusi hänen omasta työurastaan.

– Kestävän kehityksen edistäminen on kuulunut keskeisesti elämääni ja työhöni jo vuosia, hän kertoo.

Koska Laurilan työssä oli selkeä tulevaisuusorientaatio, Delfoi-menetelmä oli hänelle luonteva valinta.

– Delfoin avulla pystyin kartoittamaan, miltä yritysten kestävän kehityksen mukainen toiminta näyttäisi viiden vuoden päästä, hän kertoo.

Delfoi-menetelmä antaa paljon myös panelisteille

Delfoi ei Laurilan mukaan päästä tekijää helpolla, mutta kun työläyden hyväksyy, menetelmä antaa paljon tekijälle.

– Delfoi on melko työläs ja tarkka menetelmä, mutta se antaa osallistujille ja tekijälle paljon enemmän kuin perinteiseen palautekyselyyn vastaaminen, hän toteaa.

Panelisteiksi Laurila kutsui asiantuntijoita ja yrittäjiä ennakoinnin, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen aloilta.

– Olen saanut asiantuntijapaneelin jäseniltä palautetta myöhemmin, että he saivat toistensa vastauksista uutta tietoa ja näkökulmia itselleen.

Jos Laurila voisi  muuttaa jotain työssään, hän käyttäisi vielä enemmän aikaa dialogiin asiantuntijapaneelin jäsenten kanssa.

Delfoi-koulutus tarjoaa osallistujalle ammattitaitoisten vetäjien ja ryhmän tuen

Laurilalle Otavan Opiston Delfoi-koulutuksen parasta antia olivat keskustelut ja palaute, joita hän sai sekä kurssin vetäjiltä että muulta ryhmältä.

– Erityisen hienoa oli päästä keskustelemaan ja kuuntelemaan guruja ja oppimaan heiltä sekä kehittämään yhdessä menetelmää, hän kertoo.

Laurila suosittelee Delfoi-koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ennakoinnista ja mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamisesta. Hänen vinkkinsä tuleville Delfoi-opiskelijoille ovat avoimuus ja uteliaisuus.

– Ole utelias ja käy dialogia niin kurssilla kuin panelistien kanssa. Näin saat takuuvarmasti antoisan ja hyödyllisen kokemuksen, hän neuvoo tulevia opiskelijoita.

Asiaan liittyvät liittyvät linkit:

Otavan Opiston Delfoi-koulutus
Osmo Kuusi: Delfoi-metodi, metodix.fi
Jaana Heikkinen löysi Delfoi-koulutuksen googlettamalla
Delfoi-koulutus sopii kaikille ennakoinnista kiinnostuneille
Delfoi-kurssi tarjosi Toni Stubinille menetelmäapua opinnäytetyöhön
Otavan Opisto järjestää Tulevaisuuspäivän Delfoi-paneelin
Kesäinen aikamatka tulevaisuuksiin Otavan Opistolla

Takaisin arkistoon