fbpx

Kesäinen aikamatka tulevaisuuksiin Otavan Opistolla

Aikamatka tulevaisuuksiin -seminaari 23.–24.8.2019 Otavan Opistolla

Perjantaina 23. elokuuta Otavan Opiston juhlasaliin kokoontui tulevaisuustietoinen yleisö. Otavan Opiston ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n yhdessä järjestämä kaksipäiväinen Aikamatka tulevaisuuksiin -seminaari toi Otavaan runsaan määrän ihmisiä kuulemaan ja keskustelemaan tulevaisuudesta ja sen tutkimisesta. 

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtajan Mikko Dufvan mukaan seminaarilla haluttiin vahvistaa tulevaisuudesta kiinnostuneiden yhteisöä ja edistää tulevaisuusajattelua Suomessa. Tärkeä tavoite oli yhdessä tekeminen ja keskustelu. Seminaarin laajaan puhujajoukkoon lukeutuivat tänä vuonna mm. Olli Hietanen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnasta, Tarja Meristö Laurea-ammattikorkeakoulusta ja Pinja Parkkonen Sitrasta.

– Puhujavieraat valikoituvat teeman mukaan. Tällä kertaa haluttiin tuoda eri näkökulmia siihen, miten tulevaisuusajattelu näkyy yrityksissä ja julkisessa päätöksenteossa, Dufva kertoo.

Dufvan mukaan tulevaisuuden tutkimuksessa ollaan viime vuosina tulevaisuudesta tietämisen rinnalla painotettu yhä enemmän kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia, tulkita tulevaisuutta koskevaa tietoa, avartaa omaa ajattelua ja laajentaa tulevaisuustyössä mukana olevien määrää

Kuva tulevaisuudentutkimuksen seminaarista Otavan Opistolla
(Kuva: Ville Järvenpää)

Tulevaisuuden tutkimustyötä omastakin takaa

Samaan aikaan seminaarin kanssa kokoontui toinen tulevaisuusorientoitunut ryhmä, kun Otavan Opiston Delfoi-koulutuksen opiskelijat kerääntyivät lähitapaamiseen. Koulutuksessa opiskellaan tulevaisuuden tutkimuksen Delfoi-asiantuntijamenetelmää. Yksi osallistujista oli pääkaupunkiseudulta tullut Toni Stubin, joka tekee parhaillaan opinnäytetyötä Haaga-Heliassa journalismin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten.  

– Koulutuksessa toteutetaan kyselyitä Delfoi-menetelmällä ja kehitetään tulevaisuuteen liittyviä väittämiä asiantuntijapaneelin avulla, Stubin valottaa koulutuksen työskentelytapoja.

Opiskelu sidotaan hyvin tiiviisti kunkin opiskelijan omaan tutkimustyöhön, joka voi olla esimerkiksi työelämän kehittämistutkimus tai korkeakoulututkinnon lopputyö. Ryhmässä opiskelijat esittelevät oman tutkimustyönsä edistymistä toisilleen vertaisoppimisen hengessä. Samalla se on tilaisuus saada palautetta omasta tutkimustyöstä ja oppia muilta.

– Oma työni on edistynyt huomattavasti nopeammin kuin se olisi ilman tätä, Stubin kertoo. 

Tulevaisuuden tutkimisessa Stubinia kiinnostaa tulevaisuuden monet mahdollisuudet ja erityisesti miten hän voisi vaikuttaa siihen, että voisimme kulkea kohti itsellemme parasta tulevaisuutta.

Asiaan liittyvät liittyvät linkit:

Otavan Opiston Delfoi-koulutus
Osmo Kuusi: Delfoi-metodi, metodix.fi
Jaana Heikkinen löysi Delfoi-koulutuksen googlettamalla
Delfoi-koulutus sopii kaikille ennakoinnista kiinnostuneille
Delfoi-kurssi tarjosi Toni Stubinille menetelmäapua opinnäytetyöhön
Otavan Opisto järjestää Tulevaisuuspäivän Delfoi-paneelin
Kesäinen aikamatka tulevaisuuksiin Otavan Opistolla


Takaisin arkistoon