fbpx

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan Jaana Heikkinen löysi Delfoi-koulutuksen googlettamalla

Kouvolalainen Jaana Heikkinen käsittelee delfoi-menetelmää hyödyntävässä sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään tavoitteellisen työskentelyn prosessia lastensuojelun tehostetussa perhetyössä. Delfoi-koulutuksen Heikkinen aloitti tammikuussa 2020 ilman aiempaa tietämystä menetelmästä. Työ valmistui keväällä 2021.

Delfoi nosti esille lastensuojelutyön hiljaista tietoa

Heikkisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää tehostetun perhetyön tavoitteellista työskentelyä yhteistyössä lastensuojelun työntekijöiden kanssa. Erityisesti hän halusi selvittää, mistä osa-alueista ja tekijöistä tavoitteellinen työ koostuu, ja mitkä tekijät tukevat tavoitteellista työskentelyä.

– Tutkimuksella haluttiin nostaa esiin hiljaista tietoa, jäsentää työskentelyä sekä yhdistää samaa työtä tekevien osaaminen yhdenvertaiseksi kokonaisuudeksi, Heikkinen kertoo.

Panelistien vastauksissa esiin nousivat asiakkaan kuuleminen sekä työskentelyn avoimuus ja läpinäkyvyys. Lisäksi panelistit kokivat, että tavoitteellisessa työskentelyssä on oleellista asiakassuhteen laatu, yhteistyö perheen kanssa, konkreettisiin tavoitteisiin liittyvät tekijät sekä työssä läsnä olevat arvot ja asenteet.

Anonymiteetti mahdollistaa tasa-arvoisen osallistumisen

Kun Heikkinen haarukoi sopivaa työkalua opinnäytetyölle, esille nousi Delfoi-menetelmä.

– Anonymiteetin myötä Delfoi-menetelmä mahdollisti panelistien tasa-arvoisen osallistumisen, Heikkinen kertoo.

Lopullisessa työssä varsinaisia Delfoi-kierroksia oli kolme.

– Kierrokset mahdollistivat iteraation eli vaiheittain syvenevän tiedonmuodostuksen, Heikkinen toteaa.

Heikkisen mukaan kierrokset olivat mieleen myös panelisteille, jotka myöhemmin kiittelivät sitä, miten “hurjasti” kierroksien aikana nousi esille tärkeää tietoa ja asioita.

Googlettamalla kurssille

Tiedon Otavan Opiston Delfoi- koulutuksesta Heikkinen löysi googlettamalla.

– Ennen kurssia en tiennyt Delfoi-menetelmästä yhtään mitään. Kurssin alku tuntui tästä syystä melko hankalalta, mutta pikku hiljaa menetelmä alkoi hahmottua kurssiin liittyvien eri tehtävien kautta, hän kertoo.

Heikkinen kiittelee kurssin kannustavaa ja myönteistä ilmapiiriä. Vaikka Heikkisellä ei ollut kokemusta Delfoi-menetelmästä etukäteen, tuki ja kannustus auttoivat häntä eteenpäin.

– Kurssilla kohtaamani myönteinen ja kannustava asenne sekä erittäin vahva asiantuntijuus toivat uskoa omaan tekemiseen, hän kertoo.

eDelphi, aina verkossa

Muiden kurssilaisten tavoin Heikkinen toteutti opinnäytetyönsä Delfoi-osuuden eDelphi- verkko-ohjelmalla.  Koronan aikana toteutetulle opinnäytteelle kokonaan verkossa toimiva menetelmätyökalu oli pelastus.

eDelphi.org-verkkosovelluksen  ansiosta tutkimus oli mahdollista saattaa loppuun huolimatta Koronasta. Kun tutkimus toteutettiin kokonaan verkossa, lähitapaamisia ei vaadittu, Heikkinen kertoo

eDelphi- verkkosovellusta Heikkinen pitää loogisena ja pätevänä alun haasteista huolimatta.

– Ihastuin Delfoi-menetelmän ja eDelphi.org-verkkosovelluksen luomiin mahdollisuuksiin, hän toteaa.

Kiinnostava tutkijayhteisö tarjoaa tukea ja apua

Jälkeenpäin tarkasteltuna Heikkinen pitää Delfoi-koulutusta omiin tarkoituksiinsa sopivana.

– Olen erittäin tyytyväinen koulutuksen antiin, hän kertoo. – En muuttaisi mitään. Koulutus on hyvä juuri sellaisena kuin se on.

Delfoi-koulutusta Heikkinen suosittelee kaikille, jotka haluavat oppia uuden ja mielenkiintoisen tutkimusmenetelmän.

– Jos haluat kehittää itseäsi ja olla mukana asiantuntevassa ja kiinnostavassa tutkijayhteisössä, kurssi sopii sinulle, hän toteaa.

Tulevia opiskelijoita Heikkinen kehottaa etenemään omaan tahtiin.

– Usko ja luota itseesi sekä Delfoi-yhteisöön, hän neuvoo. –  Tukea ja apua on saatavilla silloin, kun sitä tarvitset.

Aiheeseen liittyvät linkit:


Otavan Opiston Delfoi-koulutus
Osmo Kuusi: Delfoi-metodi, metodix.fi
Delfoi-koulutus sopii kaikille ennakoinnista kiinnostuneille
Delfoi-kurssi tarjosi Toni Stubinille menetelmäapua opinnäytetyöhön
Otavan Opisto järjestää Tulevaisuuspäivän Delfoi-paneelin
Kesäinen aikamatka tulevaisuuksiin Otavan Opistolla

Takaisin arkistoon