fbpx

Otavan Opiston aikuislukio

Kestävä tulevaisuus

Kestävä tulevaisuus on Otavan Opiston aikuislukion koordinoiman Ekososiaalisen sivistyksen opintokokonaisuuden pilottina toimiva lukiokurssi, jossa teemoina ovat erityisesti kestävän kehityksen, ekososiaalisen sivistyksen ja tulevaisuuden tutkimuksen aihepiirit. Kurssi järjestetään kokonaan verkkototeutuksena kesällä 2020.

Tutustu pilottikurssiin

Opiskele lukion oppimäärä ja suorita ylioppilastutkinto aikuislukiossa

Aikuislukio-opinnot Otavan Opistossa

Otavan Opiston aikuislukiossa tavoitteena on lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen. Lukio-opinnoissa opiskelija saa laajan yleissivistyksen ja siten hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Aikaisemmat opinnot voidaan hyväksilukea lukiossa. Opiskelun kesto on 2–4 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Myös ylioppilaskirjoitukset voi opistolla hajauttaa opiskelijan tarpeiden mukaan kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan.

Opinnoissa noudatetaan Otavan Opiston aikuislukion opetussuunnitelmaa (pdf), jonka mukaan lukion oppimäärä on vähintään 44 kurssia. Lukio-opinnot voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Käynnissä oleva lukuvuosi alkaa to 12.8.2020 ja päättyy 5.6.2021.

Erityispiirteet

Opiskelu Otavan Opiston aikuislukiossa on monimuoto-opiskelua, jossa on mahdollisuus asuntolapaikkaan ja kouluruokaan koulupäivinä. Opiskelussa hyödynnetään Nettilukion kurssitarjontaa. Lähiopetus koostuu opintojenohjauksesta, aineenopettajien tarjoamasta opiskelijakohtaisesta tuetusta opiskelusta, sekä aikuislukion koulukohtaisista vaihtuvista valinnaisista lukiokursseista, sekä osallistumisesta yhteisiin tapahtumiin.

Lukuvuonna 2020 – 2021 vain lähiopiskelussa on mahdollista suorittaa ainakin kurssit OP2, OP3, YH7, sekä verkko-opetuksena ja/tai lähiopetuksena Kestävä tulevaisuus (MUU).

Opiskelijalla on päätoimisena opiskelijana oikeus opintotukeen. Opistolla opiskelijat asuvat voivat hyödyntää myös asuntolan vapaa-ajan toimintaa.

Otavan Opiston Aikuislukio pyrkii toiminnassaan toteuttamaan ekososiaalisen sivistyksen arvoja ”vapaus, vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys”, sekä tuomaan esille kestävän kehityksen teemoja laaja-alaisesti.

Kustannukset

Opiskelu, ruokailu koulupäivinä, sekä asuminen Otavan Opiston asuntolassa lukuvuoden aikana ovat opiskelijoille maksuttomia. Lukiosta saa myös lainaksi muutamia oppikirjoja. Opiskelijan on itse maksettava koulumatkat. Lisäksi asuntolaan majoittuvan on maksettava 100 euron avainpanttimaksu lukukauden alussa. Avainpanttimaksun saa takaisin lukuvuoden lopussa.

Otavan Opiston aikuislukion opiskelija on oikeutettu valtion opintotukeen. Opintotukea saavan opiskelijan tulee olla päätoiminen opiskelija. Opiskelijalle tulee kertyä vähintään 10 kurssisuoritusta tai kaksi ylioppilastutkintokertaan osallistumista lukuvuoden aikana. Asuntolapaikan vastaanottaminen ei ole edellytys opintotuen saamiselle, mutta opiskelijan pitää vähintään pystyä säännöllisesti osallistumaan aikuislukiolaisten viikottaisiin yhteisiin opintojenohjaustapaamisiin Otavan Opistolla. 

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena Otavan Opiston aikuislukioon on peruskoulun suorittaminen tai vastaavat tiedot sekä 18 vuoden ikä. Myös alle 18–vuotias voidaan rehtorin päätöksellä hyväksyä aikuislukioon erityisellä henkilökohtaisella perusteella. Tällöin opiskelijaksi hakeutuvan tulee lähettää hakulomakkeen liitteenä rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus perusteluineen.

Jos hakijalla selvästi syystä tai toisesta ei ole mahdollisuuksia osallistua lähiopetukseen Otavan Opistolla, niin häntä ei voida hyväksyä Otavan Opiston Aikuislukion opiskelijaksi.

Hakeminen

Opintoihin voi hakea missä tahansa vaiheessa lukuvuotta, mutta suosittelemme niiden aloittamista syyslukukauden alussa. Hakeminen aikuislukio-opintoihin tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja aikuislukiosta:

Otavan Opiston toimisto
044 794 3552
info@otavanopisto.fi