Otavan Opiston aikuislukio

Kestävä tulevaisuus

Kestävä tulevaisuus on Otavan Opiston aikuislukion koordinoiman Ekososiaalisen sivistyksen opintokokonaisuuden pilottina toimiva lukiokurssi, jossa teemoina ovat erityisesti kestävän kehityksen, ekososiaalisen sivistyksen ja tulevaisuuden tutkimuksen aihepiirit. Kurssi järjestetään kokonaan verkkototeutuksena kesällä 2020.

Tutustu pilottikurssiin

Opiskele lukion oppimäärä ja suorita ylioppilastutkinto aikuislukiossa

Aikuislukio-opinnot Otavan Opistossa

Otavan Opiston aikuislukiossa tavoitteena on lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen. Lukio-opinnoissa opiskelija saa laajan yleissivistyksen ja siten hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Aikaisemmat opinnot voidaan hyväksilukea lukiossa. Opiskelun kesto on 2–4 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Myös ylioppilaskirjoitukset voi opistolla hajauttaa opiskelijan tarpeiden mukaan kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan.

Opinnoissa noudatetaan Otavan Opiston aikuislukion opetussuunnitelmaa (pdf), jonka mukaan lukion oppimäärä on vähintään 44 kurssia. Lukio-opinnot voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Käynnissä oleva lukuvuosi alkaa to 8.8.2019 ja päättyy 31.5.2020.

Erityispiirteet

Otavan Opistossa voi yhdistellä lähiopiskeluun joustavasti myös nettiopintoja. Varsinaista kurssimuotoista lähiopetusta ei tällä hetkellä järjestetä. Koko lukion oppimäärän voi suorittaa itsenäisesti opiskellen ajankohdasta ja paikasta riippumatta (Nettilukio) tai opiskelija voi opiskella ja asua Otavan Opiston asuntolassa. Opiskelijalla on päätoimisena opiskelijana oikeus opintotukeen.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua eli opiskelussa hyödynnetään Nettilukion kurssitarjontaa. Sitä tuetaan opintojen ohjauksella ja tuettuna opetuksena. Opistolla asuvat voivat hyödyntää myös asuntolan vapaa-ajan toimintaa.

Otavan Opiston Aikuislukio painottaa ekososiaalisen sivistyksen arvoja ”vapaus, vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys”.

Kustannukset

Opiskelu, ruokailu koulupäivinä ja asuminen Otavan Opiston asuntolassa ovat opiskelijoille maksuttomia. Opiskelija voi hyödyntää lukio-opinnoissaan Nettilukion materiaaleja ja tarjontaa. Lukiosta saa myös lainaksi muutamia oppikirjoja. Opiskelijan on itse maksettava koulumatkat. Lisäksi asuntolaan majoittuvan on maksettava 100 euron avainpanttimaksu lukukauden alussa. Avainpanttimaksun saa takaisin lukuvuoden lopussa.

Otavan Opiston aikuislukion opiskelija on oikeutettu valtion opintotukeen. Opintukea saavan opiskelijan tulee olla päätoiminen opiskelija, eli hänelle tulee kertyä noin 10 kurssisuoritusta tai kaksi yo-kirjoituskertaan osallistumista lukuvuoden aikana.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena Otavan Opiston aikuislukioon on peruskoulun suorittaminen tai vastaavat tiedot sekä 18 vuoden ikä. Myös alle 18–vuotias voidaan rehtorin päätöksellä hyväksyä aikuislukioon erityisellä henkilökohtaisella perusteella. Tällöin opiskelijaksi hakeutuvan tulee lähettää hakulomakkeen liitteenä rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus perusteluineen.

Hakeminen

Opiskelemaan voi hakea pääsääntöisesti ennen lukuvuoden alkua 31.7.2020 mennessä. Hakeminen aikuislukio-opintoihin tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja aikuislukiosta:

Otavan Opiston toimisto
044 794 3552