Otavan Opiston aikuislukio

Opiskele lukion oppimäärä ja suorita ylioppilastutkinto aikuislukiossa

Aikuislukio-opinnot Otavan Opistossa

Otavan Opiston aikuislukiossa tavoitteena on lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen. Lukio-opinnoissa opiskelija saa laajan yleissivistyksen ja siten hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Aikaisemmat opinnot voidaan hyväksilukea lukiossa. Opiskelun kesto on 2–4 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Myös ylioppilaskirjoitukset voi opistolla hajauttaa opiskelijan tarpeiden mukaan kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan.

Opinnoissa noudatetaan Otavan Opiston aikuislukion opetussuunnitelmaa (pdf), jonka mukaan lukion oppimäärä on vähintään 44 kurssia. Uusi opetussuunnitelma LOPS2021 (pdf) tulee voimaan 01.8.2021 jolloin kurssit muuttuvat opintojaksoiksi, ja niiden perusteella lukion oppimääräksi tulee 88 opintopistettä. Lukio-opinnot voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa keskiviikkona 11. elokuuta 2021 ja päättyy 4. kesäkuuta 2022. Suosittelemme opintojen aloittamista juuri tuolloin, mutta voit aloittaa opintosi meillä missä tahansa vaiheessa lukuvuotta.

Erityispiirteet

Opiskelu Otavan Opiston aikuislukiossa on monimuoto-opiskelua, jossa on mahdollisuus asuntolapaikkaan ja kouluruokaan koulupäivinä. Opiskelussa hyödynnetään Nettilukion kurssitarjontaa. Lähiopetus koostuu opintojenohjauksesta, aineenopettajien tarjoamasta opiskelijakohtaisesta tuetusta opiskelusta, sekä aikuislukion koulukohtaisista vaihtuvista valinnaisista lukiokursseista, sekä osallistumisesta yhteisiin tapahtumiin.

Lukuvuonna 2020 – 2021 vain lähiopiskelussa on mahdollista suorittaa ainakin kurssit OP2, OP3, YH7, sekä verkko-opetuksena ja/tai lähiopetuksena kestävän tulevaisuuden opinnot oppiaineesta KETU1 – Kestävä tulevaisuus JA KETU2 – Saimaa systeeminä. Aloittavien ja vanhojen opiskelijoiden kanssa myös pyritään sopimaan aina lukukauden aluussa tarpeeksi monelle yhteisiä pakollisia lukiokursseja, joista voidaan järjestää ”kevytryhmäkursseja”.

Opiskelijalla on päätoimisena opiskelijana oikeus opintotukeen. Opistolla opiskelijat asuvat voivat hyödyntää myös asuntolan vapaa-ajan toimintaa.

Otavan Opiston Aikuislukio pyrkii toiminnassaan toteuttamaan ekososiaalisen sivistyksen arvoja ”vapaus, vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys”, sekä tuomaan esille kestävän kehityksen teemoja laaja-alaisesti.

Läsnäolokäytäntöjä Otavan Opiston aikuislukiolla

Lukuvuosi 2021 – 2022

Otavan Opiston aikuislukion matkaopas / vuosisuunnitelma 2021 – 2022

Kustannukset

Opiskelu, ruokailu koulupäivinä, sekä asuminen Otavan Opiston asuntolassa lukuvuoden aikana ovat opiskelijoille maksuttomia. Lukiosta saa myös lainaksi muutamia oppikirjoja. Opiskelijan on itse maksettava koulumatkat. Lisäksi asuntolaan majoittuvan on maksettava 100 euron avainpanttimaksu lukukauden alussa. Avainpanttimaksun saa takaisin lukuvuoden lopussa.

Otavan Opiston aikuislukion opiskelija on oikeutettu valtion opintotukeen. Opintotukea saavan opiskelijan tulee olla päätoiminen opiskelija. Opiskelijalle tulee kertyä vähintään 10 kurssisuoritusta / opintojaksoa tai kaksi ylioppilastutkintokertaan osallistumista lukuvuoden aikana. Asuntolapaikan vastaanottaminen ei ole edellytys opintotuen saamiselle, mutta opiskelijan pitää vähintään pystyä säännöllisesti osallistumaan aikuislukiolaisten viikottaisiin yhteisiin opintojenohjaustapaamisiin Otavan Opistolla. 

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena Otavan Opiston aikuislukioon on peruskoulun suorittaminen tai vastaavat tiedot sekä 18 vuoden ikä. Myös alle 18–vuotias voidaan rehtorin päätöksellä hyväksyä aikuislukioon erityisellä henkilökohtaisella perusteella. Tällöin opiskelijaksi hakeutuvan tulee lähettää hakulomakkeen liitteenä rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus perusteluineen.

Opiskelijalla tulee olla vielä jäljellä opinto-oikeuttaan lukio-opintoihin. Yhteensä lukio-opintoihin saa aikaa 4 vuotta. Jos neljä vuotta opiskelua on täyttynyt, emme voi ottaa hakijaa meille opiskelijaksi, vaan suosittelemme yksityisopiskelua Nettilukiossa.

Jos hakijalla selvästi syystä tai toisesta ei ole mahdollisuuksia osallistua lähiopetukseen Otavan Opistolla, niin häntä ei voida hyväksyä Otavan Opiston Aikuislukion opiskelijaksi.

Hakeminen

Opintoihin voi hakea missä tahansa vaiheessa lukuvuotta, mutta suosittelemme niiden aloittamista syyslukukauden alussa. Hakeminen aikuislukio-opintoihin tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja aikuislukiosta:

Otavan Opiston toimisto
044 794 3552
info@otavanopisto.fi

tai

Lauri Ylä-Jussila – Otavan Opiston aikuislukion linjanvetäjä

0447943554

lauri.yla-jussila@otavanopisto.fi

KETU1 – Kestävä tulevaisuus (2 op) (s2021)

Kestävä tulevaisuus on Otavan Opiston aikuislukion koordinoiman Ekososiaalisen sivistyksen opintokokonaisuuden johdantona toimiva lukion valinnainen koulukohtainen opintojakson, jossa teemoina ovat erityisesti kestävän kehityksen, systeemisen ajattelun, ekososiaalisen sivistyksen ja tulevaisuuden tutkimuksen aihepiirit.

Syyslukukautena 2021 kurssi järjestetään marraskuun aikana.

Ilmoittautuminen auki ma 4.1.2021 – pe 22.10.2021

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet