fbpx

Otavan Opiston Lääkislinjan vinkit lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville

Toukokuussa Otavan Opiston lääkislinjan opiskelijat ovat olleet muiden korkeakouluihin hakevien kanssa uudenlaisen pääsykoetilanteen edessä. Maaliskuulta jatkunut epävarmuus siitä järjestetäänkö pääsykokeet ja jos järjestetään minkälaisina jatkui aina toukokuulle asti, jolloin opiskelijat saivat tietää, että pandemian vuoksi kevään pääsykokeen ensimmäinen osa järjestettäisiin sähköisenä

– Tilanne eli loppuun asti ja tietoa pääsykokeen järjestelyistä ja rakenteesta tuli vähän kerrallaan pitkin kevättä, joten tänä vuonna lääkikseen pyrkijöiden piti sietää kokeen muutoksiin liittyvää epätietoisuutta ja epävarmuutta ja pyrkiä silti keskittymään pääsykoeaineiden kertaamiseen ja opiskeluun, Lääkislinjan linjanvetäjä ja biologian ja kemian opettaja Hanna Immonen kertoo.

Koska varmaa tietoa ei ollut, Lääkislinjalla haluttiin pandemian ensimetreistä lähtien tarjota opiskelijoille sekä vertaistukea että keskustelumahdollisuuksia pääsykokeen muutoksista.

– Opettajana seurasin tiedotusvälineitä ja ohjasin opiskelijoita lukemaan luotettavista lähteistä saatua tietoa, Immonen kertoo. –  Pyrin myös koko kevään ajan korostamaan sitä, että pääsykoe perustuu lukion biologian, kemian ja fysiikan oppimääriin, eikä missään vaiheessa puhuttu pääsykokeen sisällöllisistä muutoksista.

Valmistautuminen sähköiseen kokeeseen

Kokeen ensimmäinen osa toteutettiin toukokuussa sähköisenä kokeena. Immosen mukaan Otavan Opiston lääkislinjalaisista sähköinen koe ei sinänsä ollut mitään uutta ja ennennäkemätöntä, sillä Lääkislinjan opinnoista osa toteutetaan etäopintoina. Varmuuden vuoksi sähköisiä kokeita harjoiteltiin kuitenkin myös pistokokeiden avulla.

– Lisäksi linjalaisten kanssa käytiin läpi tietokoneen asetuksia ja mietittiin, kuinka varmistaa koetilanteeseen nettiyhteyden toimivuus. Pääsykokeen ensimmäisen vaiheen kaavaliitettä käytiin myös läpi vielä koetta edeltävänä päivänä.

Kohti perinteistä pääsykoetta

Niille opiskelijoille, jotka ovat selvinneet sähköisestä kokeesta jatkoon, on edessä kokeen toinen osa kesäkuussa. Toinen osa toteutetaan perinteisenä kokeena. Immosen mukaan toisessa osassa keskeisessä sijalla on ajanhallinta. Hän korostaa, että vaikka pääsykokeissa onnistuminen vaatii tietoa ja taitoa, ei psykologisia tekijöitä, kuten stressiä saa väheksyä.

– Oma näkemykseni on, että koe kannattaa aloittaa niistä tehtävistä jotka tuntuvat helpoilta. Kun helpot tehtävät on tehty pois alta nopeasti, jää paljon aikaa pähkäillä itselle haasteellisempia tehtäviä.

Niille, joille lääketieteellisen ovet eivät tänä vuonna aukea, Immonen suosittelee luonnollisesti Lääkislinjaa.

– Ja huomioisin sen, että meille voi tulla opiskelemaan, vaikkei lukiossa ole kaikkien pääsykoeaineiden (kemia, biologia ja fysiikka) kursseja suorittanutkaan tai niissä ei ole menestynyt kiitettävästi, hän toteaa.

Lisää tietoa

Takaisin arkistoon