fbpx

Tekoälyvalmentaja-koulutus 4.9.2024 -5.3.2025 (Otava)

04.09.-05.03.2025

Tekoälyvalmentaja –opintokokonaisuuden tavoitteena on kouluttaa uusia tekoälyosaamisen asiantuntijoita opetusalan organisaatioihin eri kouluasteille ja varhaiskasvatukseen.

Tekoälyvalmentaja on asiantuntija, joka ymmärtää itse laajasti tekoälyä ja sen käyttömahdollisuuksia. Hänen erityisosaamista on tekoälyosaamisen kehittäminen omassa organisaatiossaan – ja ennen kaikkea hän on tulevaisuusorientoitunut pedagogi teknisen asiantuntijan sijaan.

Tekoälyvalmentajat neuvovat, ohjaavat ja kouluttavat opetushenkilöstöä hyödyntämään ja soveltamaan tekoälyä monipuolisesti ja tehokkaasti eri oppiaineiden opetuksessa ja erilaisten oppimisprosessien tukena.

Laajan osaamisensa ansiosta tekoälyvalmentaja pystyy kehittämään organisaation jäsenten tekoälytoimijuutta monilla eri osa-alueilla. Pedagogina hänellä on jo olemassa oleva vahva osaaminen valmiuksien kehittämisestä, kouluttamisesta ja lukutaidon taitojen vahvistamisesta.

Katso video Tekoälyvalmentaja-koulutuksen sisällöstä täällä

Katso webinaaritallenne: Tekoälyvalmentaja opetuksen tukena eri oppiasteilla 20.5.2024 klo 15.00-15.45

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdytään tekoälyn perusteisiin, generatiivisten tekoälypalvelujen tehokäyttöön, tekoälytoimijuuteen ja palvelujen käytön osaamisen edistämiseen omissa organisaatioissa. Koulutus sisältää perustietoa, ajantasaisia esimerkkejä ja käytäntöön sovellettavia sisältöjä.

Osallistujat saavat laajan kuvan tekoälyosaamisen kehittämisen eri osa-alueista. Tekoälyaikakaudella tarvittavaa osaamista kehitetään toimijuuden, taitojen ja lukutaidon näkökulmasta.

Tekoälyosaamista lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Koulutuksen aikana kehitetään valmentajan omaa asiantuntijuutta tekoälypalvelujen hyödyntämisestä oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Koulutuksen sisältö sitoo tekoälypalvelut osaksi tulevaisuustaitoja ja koulutus katsookin rohkeasti tulevaisuuteen. Koulutuksen suorittaneet ovat samalla myös tulevaisuuden osaajia.

Koulutus koostuu kolmesta moduulista: 

  1. Missä menet tekoäly? (katso moduulin esittelyvideo täällä )
  2. Kohti aktiivista tekoälytoimijuutta (katso moduulin esittelyvideo täällä )
  3. Tekoälykyvykkyyden kehittäminen (katso moduulin esittelyvideo täällä )

Tekoälyvalmentaja-koulutus on monimuotokoulutus, joka koostuu kolmesta itsenäisestä, mutta itse aihekokonaisuuteen nivoutuvasta moduulista. Jokaisessa moduulissa on sekä lähiopetusta, etäopetusta, ohjattuja ja tuettuja oppimistehtäviä että itsenäisiä suoritettavia oppimistehtäviä.

Koulutuksen tuotoksena osallistujat tekevät omaan työhönsä linkittyvän kehittämisprojektin, joka linkittyy edelleen osaksi osallistujan oman työnkuvan tarpeita.

Koulutukseen valmistaudutaan tutustumalla ennen koulutuksen alkua lähetettävään materiaaliin. Lähijakson päätyttyä opiskelijoille annetaan seuraavaan aihealueeseen liittyvät tehtävät valmisteltavaksi ohjatusti ennen seuraavaa lähijaksoa.

Suoritettuaan hyväksytysti kaikki kolme osaamisaluetta ja lopputyön palautettuaan opiskelija saa hyväksilukukelpoisen osallistumistodistuksen Tekoälyvalmentaja–koulutuksen suorittamisesta.

Kenelle

Koulutus sopii esim. opettajille, opetusalan tai osaamisen kehittämisen asiantuntijoille, joiden työnkuvaan kuuluu nyt tai tulevaisuudessa oman ja muiden tekoälyosaamisen kasvattaminen. 

Tekoälyvalmentaja -koulutus on suunnattu ensisijaisesti kouluttajille, joilla on jo hyvät koulutusvalmiudet, mutta jotka haluavat päivittää tietonsa kattamaan myös generatiiviset tekoälyt so. kielimallit.

Osallistumisen edellytykset

Tekoälyvalmentaja -koulutukseen osallistujalta edellytetään kiinnostusta oman osaamisen määrätietoiseen kehittämiseen ja kokemusta muiden kouluttamisesta. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää myös tietokoneen peruskäyttötaitoja ja mahdollisuutta käyttää omaa tietokonetta ja ohjelmistoja koko koulutuksen ajan.

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten perusteella. Valintaperusteissa painotetaan etenkin osallistujan motivaatiota ja valmiuksia sitoutua opiskeluun pitkäkestoisesti.

Koulutukseen valitaan enimmillään 25 opiskelijaa hakemusten perusteella.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 12 ov/18 op (lähiopetus, etäopetus, tuettu etäopiskelu, ohjatut oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu)

Koulutuksen rakenne ja aikataulut

Moduuli 1: Missä menet tekoäly? 4.9.2024 – 5.11.2024

Lähiopetusjakso 1: ke-to 4.-5.9.2024 klo 9-16 (2 pv)

  • Lähijakson aikana luodaan yleiskatsaus tekoälyyn, sen toimintaperiaatteisiin ja generatiivisten tekoälypalveluiden tehokäyttöön.

Etäopetusjakso 1: pe 6.9.2024 – ma 4.11.2024

  • Etäopiskelujakson aikana tutustutaan erilaisiin tapoihin hyödyntää tekoälyä asiantuntijatyössä.

Moduuli 2: Kohti aktiivista tekoälytoimijuutta 5.11.2024 – 11.12.2024

 Lähiopetusjakso 2: ti-ke 5.11.2024 – 6.11.2024 klo 9-16 (2 pv)

  • Lähijakson aikana tutustutaan tekoälytoimijuuden eri osa-alueisiin käytännön esimerkkien ja kokeilujen avulla.

Etäopetusjakso 1: to 7.11.2024 – ke 8.1.2025

  • Etäopiskelujakson aikana syvennetään tekoälylukutaitoon, dataan ja tulevaisuusajatteluun liittyvää osaamista

Moduuli 3: Tekoälykyvykkyyden kehittäminen 9.1.2025 – 30.1.1025

Etäopetusjakso 1: to 9.1.2025 – ma 3.3.2025

  • Etäopiskelujaksossa perehdytään organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen ja erilaisiin toimintatapoihin.

Lähiopetusjakso 3: ti-ke 4.3.2025 – 5.3.2025 (2pv Otava)

  • Lähijakson aikana perehdytään tekoälykouluttamiseen ja siihen vaikuttaviin pedagogisiin menetelmiin. Jakso päättää koulutuskokonaisuuden.

Lähiopetusjaksot järjestetään Otavan Opistolla Otavassa (Mikkeli); etäopetustapaamiset verkkoalustalla sovitaan ryhmän kesken koulutuksen alettua.                

Paikka

Otavan Opisto, Otavantie 2B, 50670 Otava (Mikkeli) ja Otavan Opiston verkkoalustat.

Kouluttaja

Koulutuskokonaisuuden sisällöstä ja opetuksesta vastaa Jukka Lehtoranta (KM, FM). Jukka on taustaltaan luokanopettaja ja tietotekniikan aineenopettaja. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on työskennellyt erilaisissa digipedagogissa kehittämis- ja täydennyskoulutushankkeissa. Kuluneiden vuosien aikana hän on pitänyt useita satoja tekoälyyn liittyviä koulutuksia. Lisäksi hän tekee väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistoon aiheesta, miten tekoäly vaikuttaa opettajuuteen.

Hinnat

Tekoälyvalmentaja-koulutuksen hinta on 1750 €/hlö, alv 0% (sis. lähi- ja etäopetuksen, yksilöllisen ohjauksen, koulutusohjelman mukaiset ruokailut Otavan Opistolla. Huom! Majoitus Otavan Opistolla erikseen.

Lähijaksojen aikana majoittumismahdollisuus Otavan Opiston opiskelija-asuntolassa (1hh/50€/yö tai 2hh/25 €/yö, sis. aamiainen); tiedustele mahdollisia vapaita huoneita jo hyvissä ajoin ennen lähijakson alkua, kurssit@otavanopisto.fi

Mikäli osallistuja ei kykene ennalta arvaamattoman henkilökohtaisen esteen vuoksi osallistumaan ennalta ilmoitettuun lähiopetusjaksoon (max. 1 lähiopetusjakso/ opiskelija), koulutuksen opettaja antaa osallistujalle ko. lähiopetusjaksoa vastaavat tehtävät suoritettavaksi ohjatusti lähitapaamisen sijaan. Näin kaikki osallistujat käyvät läpi samat oppimäärät koulutuksen aikana.

Tarjolla oleva lähiopetusjakso laskutetaan osallistujalta koulutuksen alussa annetun laskutusaikataulun mukaisesti mahdollisesta esteestä aiheutuneesta poisjäännistä riippumatta.

Kurssimaksun (ei sis. majoitusta) voi maksaa myös ePassilla, SmartumPay- tai Edenred–sovelluksella. Kysy lisätietoja kurssit@otavanopisto.fi

Koulutukseen hyväksymisen jälkeen opiskelupaikka otetaan vastaan maksamalla varausmaksu (200€/ilmoittautuminen) verkkopankissa tai laskulla (maksulinkki lähetetään erikseen); jäljelle jäävä maksu ja mahdolliset majoitukset Otavassa laskutetaan tasaerissä kunkin lähiopetusjakson jälkeen.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen toteutuksesta: kurssit@otavanopisto.fi tai puh. 044 794 3565

Hakeminen ja valinnat

Hae koulutukseen sunnuntaihin 11.8.2024 mennessä hakemuslomakkeella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti henkilökohtaisesti sähköpostitse 16.8.2024 mennessä.

Peruutusehdot

Opiskelijaksi hyväksymisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja veloitamme tuolloin varausmaksun (200€/ilmoittautuminen), jota ei palauteta. Varausmaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen.