fbpx

Kestävä tulevaisuus -opintojakso

Kestävä tulevaisuus -opintojaksolla tutustut ekososiaaliseen sivistykseen kestävän kehityksen ja tulevaisuudentutkimuksen teemojen avulla sekä harjoittelet monipuolisesti erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja työskentelytapoja. Lisäksi kartutat akateemisia opiskelutaitoja sekä valmistaudut jatko-opintoihin.

Opintojakso on ilmainen kaikille osallistujille.

KETU1 – Kestävä tulevaisuus

Takaisin arkistoon