Kestävä tulevaisuus #2

Otavan Opiston aikuislukion Kestävä tulevaisuus -pilottikurssi

Kurssikuvaus

Kestävä tulevaisuus on kestävän kehityksen, ekososiaalisen sivistyksen ja tulevaisuudentutkimuksen teemoja käsittelevä lukiokurssi, joka antaa valmiuksia kehittää erilaisia systeemisen ajattelun- ja yhdessä tekemisen taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan riippumatta siitä, mille polulle elämässään suuntaa. Kurssia koordinoi Otavan Opiston aikuislukio ja se on osa  Ekososiaalisen sivistyksen opintokokonaisuutta.  Kurssi toteutetaan vähintään kerran lukuvuoden aikana.  Toteutustapa ja kurssin teemojen tarkemmat painotukset voivat vaihdella lukuvuosittain.

Talvella 2021 kurssi järjestetään verkossa ja sille osallistuminen on avointa ja ilmaista kaikille, oli sitten lukio-opiskelija tai muuten vain kestävästä kehityksestä kiinnostunut. Erityisesti tervetulleita ovat Etelä-Savon alueen lukio-opiskelijat. Opetuksessa hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä ja muita etätyöskentelyyn sopivia välineitä, kuten videopuheluita, ja erilaisia tiedonjakoalustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, nettiyhteyden, ja puhelimen jossa on videokuvaus mahdollisuus. Suosittelemme myös mikrofonikuulokkeita, jos tietokoneesi mikrofoni on heikkolaatuinen.

Kurssi alkaa itsenäisillä etukäteistehtävillä 16.12.2020. Yhteiset verkkotapaamispäivät ovat to 14.1., to 21.1. ja to 11.2.2021. Ilmoittautumisohjeet, kurssin aikataulu ja yleisohjeet löytyvät alla olevista linkeistä. Ilmoittautumisaika alkaa 13.11.2020 ja päättyy 31.12.2020.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisohjeet

Kurssin verkkotapaamisten ohjelma: Verkkotapaamispäivät

Kurssin yleisohjeet: Yleisohjeet

Kurssin tavoitteet

Kurssi kehittää valmiuksia systeemiseen ja kriittiseen ajatteluun, ennakointiin ja tulevaisuuden kuvitteluun. Työskentelytavoissa painotetaan erityisesti ryhmätyöskentelyä, vuorovaikutusta, toiminnallisia menetelmiä, tunteiden merkitystä oppimisessa sekä taiteen keinoja edistää ja tukea oppimista.

Kestävä tulevaisuus on tulevan lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2021) monialaisten opintojen määritelmien mukaisesti laadittu muun oppiaineen syventävä koulukohtainen lukiokurssi, joka monialaisen ja yleissivistävän luonteensa vuoksi tukee mm. yhteiskuntaopin, maantieteen, biologian, terveystiedon, historian, filosofian ja elämänkatsomustiedon aihepiirien laaja-alaisempaa ymmärtämistä.

Hyväksiluku ja korvaavuus opinnoissa

Kurssi sopii hyväksiluettavaksi lukio-opinnoissa TO1-kurssin (Tutkiva oppiminen 1) suorituksena sekä osallistujan projektitöiden laajuuden ja luonteen pohjalta myös kurssikohtaisesti korvaamaan erikseen sovittuja osia lukion eri oppiaineiden kursseilta. Kurssin voi suorittaa myös MUU oppiaineen kurssina, jolloin se on syventävä valinnainen lukiokurssi.

Korvaavuuksista osallistujan tulee neuvotella oman oppilaitoksensa kanssa. Otavan Opiston Aikuislukion linjanvetäjä Lauri Ylä-Jussila avustaa korvaavuuksien kanssa. Kurssin laajuus on 38 lukion oppituntia eli 1 lukiokurssi. Kurssi arvioidaan arvosanalla S (suoritettu) tai H (hylätty). Suoritusmerkinnän saa tekemällä kurssin pakolliset tehtävät sekä osallistumalla aktiivisesti yhteisiin tapaamiskertoihin.

Lisätietoja kurssin toteutuksesta

Lauri Ylä-Jussila
Otavan Opiston aikuislukion linjanvetäjä
Puh. 044 794 3554
lauri.yla-jussila(at)otavanopisto.fi

Otavian OKO-hankkeen logo ja Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) logo