fbpx

Kestävä tulevaisuus

Otavan Opiston aikuislukion Kestävä tulevaisuus -pilottikurssi

Kurssikuvaus

Kestävä tulevaisuus on Otavan Opiston aikuislukion koordinoiman Ekososiaalisen sivistyksen opintokokonaisuuden pilottina toimiva lukiokurssi. Monialaisella kurssilla teemoina ovat erityisesti kestävän kehityksen, ekososiaalisen sivistyksen ja tulevaisuuden tutkimuksen aihepiirit. Kestävä tulevaisuus -kurssi antaa osallistujille valmiuksia kehittää niitä ajattelu- ja yhteistyötaitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan riippumatta siitä, mille polulle elämässään suuntaa.

Kurssi järjestetään kokonaan verkkototeutuksena kesällä 2020 ja sille osallistuminen on avointa ja ilmaista kaikille, oli sitten lukio-opiskelija tai muuten vain kestävästä kehityksestä kiinnostunut. Opetuksessa hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä ja muita etätyöskentelyyn sopivia välineitä. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, nettiyhteyden ja mikrofonikuulokkeet, sekä puhelimen jossa on videokuvaus mahdollisuus.

Kurssi alkaa itsenäisillä etukäteistehtävillä 01.6.2020. Yhteiset verkkotapaamispäivät ovat 10.6., 1.7. ja 22.7.2020. Ilmoittautumisohjeet, kurssin aikataulu ja yleisohjeet löytyvät alla olevista linkeistä. Ilmoittautumisaika alkaa 5.5.2020 ja päättyy 25.5.2020.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisohjeet

Kurssin verkkotapaamisten ohjelma: Verkkotapaamispäivät

Kurssin yleisohjeet: Yleisohjeet

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoittena on kehittää osallistujien valmiuksia systeemiseen ja kriittiseen ajatteluun, ennakointiin ja tulevaisuuden kuvitteluun. Kurssin työskentelytavoissa painotetaan erityisesti ryhmätyöskentelyä, vuorovaikutusta, toiminnallisia menetelmiä, tunteiden merkitystä oppimisessa sekä taiteen keinoja edistää ja tukea oppimista. Monialaisen ja yleissivistävän luonteensa vuoksi kurssi myös tukee useamman reaaliaineen kirjoittamista ylioppilaskirjoituksissa. Erityisesti kurssi tukee yhteiskuntaopin, maantieteen, biologian, terveystiedon, historian, filosofian ja elämänkatsomustiedon aihepiirien laaja-alaisempaa ymmärtämistä.

Kurssi toimii johdantokurssina Otavan Opiston aikuislukion ekososiaalisen sivistyksen opintokokonaisuudelle. Kyseinen opintokokonaisuus kehitetään Otavan Opiston aikuislukiolle vuosien 2020–2022 välisenä aikana. Kestävä tulevaisuus on tulevan lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2021) monialaisten opintojen määritelmien mukaisesti laadittu muun oppiaineen syventävä koulukohtainen lukiokurssi.

Hyväksiluku ja korvaavuus opinnoissa

Kurssin suoritus sopii hyväksiluettavaksi lukio-opinnoissa TO1-kurssin (Tutkiva oppiminen 1) suoritukseksi sekä osallistujan projektitöiden laajuuden ja luonteen pohjalta myös kurssikohtaisesti korvaamaan erikseen sovittuja osia lukion eri oppiaineiden kursseilta. Suorituksen voi myös ottaa vain MUU oppiaineen kurssina, jolloin se on syventävä valinnainen lukiokurssi. Kurssi voidaan toteuttaa täysin verkko-opetuksena, täysin lähiopetuksena tai osittain lähiopetuksena tai verkko-opetuksena. Toteutustapa ja kurssin teemojen tarkemmat painotukset voivat vaihdella lukuvuosittain.

Korvaavuuksista osallistujan tulee neuvotella oman oppilaitoksensa kanssa. Otavan Opiston Aikuislukion linjanvetäjä Lauri Ylä-Jussila avustaa korvaavuuksien kanssa. Kurssin laajuus on 52 lukion oppituntia eli 1,5 lukiokurssia. Kurssi arvioidaan arvosanalla S (suoritettu) tai H (hylätty). Suoritusmerkinnän saa tekemällä kurssin pakolliset tehtävät sekä osallistumalla tapaamiskertoihin.

Lisätietoja kurssin toteutuksesta

Lauri Ylä-Jussila
Otavan Opiston aikuislukion linjanvetäjä
Puh. 044 794 3554
lauri.yla-jussila(at)otavanopisto.fi

Otavian OKO-hankkeen logo ja Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) logo