fbpx

KETU1 – Kestävä tulevaisuus (2 op)

Otavan Opiston aikuislukion KETU- Kestävä tulevaisuuden opinnot -oppiaineen ensimmäinen opintojakso

Kurssikuvaus

Kestävä tulevaisuus opintojaksolla otetaan ensiaskeleita kohti ekososiaalisen sivistyksen ideaaleja kestävän kehityksen ja tulevaisuuden tutkimuksen teemojen kautta. Opiskelija harjoittelee opintojakson aikana erilaisia ajattelu ja yhteistyötaitoja, erityisesti systeemiajattelun ja tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmista.

Opintojakson työskentelytavoissa painotetaan erityisesti ryhmätyöskentelyä, vuorovaikutusta, toiminnallisia menetelmiä, tunteiden merkitystä oppimisessa, sekä taiteen keinoja edistää ja tukea oppimista. Monialaisen ja yleissivistävän luonteensa vuoksi opintojakso myös tukee useamman laaja-alaisen osaamisalueen tavoitteita, sekä pyrkii löytämään niistä toisiaan tukevia piirteitä.

Toteutustapa ja opintojakson teemojen tarkemmat painotukset vaihtelevat eri toteutus kerroilla.

Myös tällä kertaa opintojakso järjestetään verkossa ja sille osallistuminen on avointa ja ilmaista kaikille, oli sitten lukio-opiskelija tai muuten vain kestävästä kehityksestä kiinnostunut. Erityisesti tervetulleita ovat Etelä-Savon alueen lukio-opiskelijat. Opetuksessa hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä ja muita etätyöskentelyyn sopivia välineitä, kuten videopuheluita, ja erilaisia tiedonjakoalustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, nettiyhteyden, ja puhelimen jossa on videokuvaus mahdollisuus. Suosittelemme myös mikrofonikuulokkeita, jos tietokoneesi mikrofoni on heikkolaatuinen.

Opintojakson tarkemmat aikataulut ilmoitetaan viimeistään syyskuun lopussa.

Kestävä tulevaisuus – Kurssin ilmoittautumisohjeet

Opintojakson yhteisten verkkotapaamisten aikataulut

Kurssin yleisohjeet

Tavoitteet

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää mitä ovat ekososiaalisen sivistyksen arvot 

● ymmärtää kestävän kehityksen sosiaalisten, kulttuuristen, ekologisten ja taloudellisten osa-alueiden ongelmia, ja niiden systeemisiä vaikutuksia toisiinsa 

● harjoittelee systeemiajattelua, ennakointia ja tulevaisuuden kuvittelua tukevia taitoja 

● saa valmiuksia hyödyntää näitä taitoja erityisesti lukion opintojaksoilla ja ylioppilaskokeissa

Hyväksiluku ja korvaavuus opinnoissa

Ilman erillistä pyyntöä kurssista tulee KETU oppiaineen KETU1 suoritus, suoritettu (S) tai hylätty (H) merkinnällä. Kurssi sopii myös hyväksiluettavaksi lukio-opinnoissa TO1-kurssin (Tutkiva oppiminen 1) suorituksena sekä osallistujan projektitöiden laajuuden ja luonteen pohjalta myös kurssikohtaisesti korvaamaan erikseen sovittuja osia lukion eri oppiaineiden kursseilta.

Korvaavuuksista osallistujan tulee neuvotella oman oppilaitoksensa kanssa. Otavan Opiston Aikuislukion linjanvetäjä Lauri Ylä-Jussila avustaa korvaavuuksien kanssa. Kurssin laajuus on 38 lukion oppituntia eli 1 lukiokurssi. Kurssi arvioidaan arvosanalla S (suoritettu) tai H (hylätty). Suoritusmerkinnän saa tekemällä kurssin pakolliset tehtävät sekä osallistumalla aktiivisesti yhteisiin tapaamiskertoihin.

Lisätietoja kurssin toteutuksesta

Lauri Ylä-Jussila
Otavan Opiston aikuislukion linjanvetäjä
Puh. 044 794 3554
lauri.yla-jussila(at)otavanopisto.fi

Otavian OKO-hankkeen logo ja Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) logo