fbpx

Näkökulma: Otavan Opiston aikuislukio – Matka kohti yleissivistystä ja unelmia

Lauri Ylä-Jussila

Nykyajan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa koulutuksen merkitys on entistä suurempi, ja tarve löytää elämäntilanteeseen sopivia koulutuspolkuja kasvaa. Otavan Opiston aikuislukio tarjoaa internaattimuotoista koulutusta, joka yhdistää lähiopetuksen ja itsenäisen verkko-opiskelun niille, jotka kaipaavat tukea tiellään kohti korkeakoulutusta.

Otavan Opiston aikuislukiossa opiskelija ei astu pelkästään polulle kohti ylioppilastutkintoa, vaan myös kohti syvempää ymmärrystä maailmasta ja itsestään. Otavan Opiston aikuislukio tarjoaa joustavuutta, joka mahdollistaa opintojen mukauttamisen opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan varsin laajasti. Lähiopiskelu sisältää viikoittaisia opintojenohjaustunteja, lukion opintojaksojen pienryhmäopetusta, aineenopettajien henkilökohtaisia tukitunteja, ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista sekä henkilökohtaista opintojenohjausta.

Monimuoto-opiskelun ansiosta Otavan Opiston aikuislukiossa yhdistyvät lähiopetuksen parhaat puolet digitaalisen oppimisen mukavuuteen. Tämä tarjoaa opiskelijalle vahvat eväät menestykseen ja mahdollistaa opintojen sovittamisen omiin tarpeisiin.

Otavan Opiston aikuislukiossa sitoutuminen ekososiaalisen sivistyksen periaatteisiin opetukseen näkyy mm. uudessa kurssitarjonnassa, kuten Kestävän tulevaisuuden (KETU) opintojaksoissa, ja tekoälyn hyödyntämisessä opintojen tukena. Opisto ei sitoudu ainoastaan opiskelijoidensa koulutukseen, vaan myös globaaleihin kysymyksiin ja kestävään tulevaisuuteen.

Opintotuen mahdollistama opiskelu, maksuton asuminen asuntolassa ja ilmainen kouluruoka tekevät opistosta houkuttelevan vaihtoehdon monille. Kaiken kaikkiaan, Otavan Opiston aikuislukio on paikka, jossa unelmat ja tavoitteet toteutuvat. Se on ympäristö, jossa jokainen opiskelija voi kasvaa, oppia ja kukoistaa omaan tahtiinsa.

https://otavanopisto.fi/aikuislukio/

Takaisin arkistoon