Opistovuosi oppivelvollisille

Mitä on “Opistovuosi oppivelvollisille”?

Virallisemmin: Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus

 • Yksivuotinen, vähintään 53 opintopistettä
 • Tavoitteena edistää omaehtoista oppimista ja antaa valmiudet opintojen jatkamiseen perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa
 • Tarkoituksena vahvistaa elämänhallintataitoja ja antaa valmiuksia itsensä kehittämiseen
 • Mahdollisuus sisäoppilaitosmuotoiseen opiskeluun, joka luo mahdollisuuksia itsenäistyä, oppia oman elämän hallintaa, löytää voimavaroja tulevaisuuden suunnitteluun

Kenelle opistovuosi on tarkoitettu?

 • peruskoulun päättäneelle oppivelvolliselle
  • joka ei ole löytänyt opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen
  • joka haluaa selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • opintonsa toisella asteella keskeyttäneelle oppivelvolliselle
 • erityisestä syystä myös peruskoulua päättämätön oppivelvollinen voidaan ottaa opiskelijaksi

Opintojen sisältö

Yhteiset opinnot

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (4 op)

Valinnaiset suuntautumisopinnot

 • vähintään 29 op

Suuntautumisopinnot Otavan Opiston opistovuodessa

Johtavana ajatuksena globaaliosaaminen, sisältää mm. teemoja

 • Kestävä tulevaisuus
 • Pelillisyys
 • Monikulttuurisuus

Lisäksi valinnaisten opintojen puitteissa voi

 • korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja
 • tutustua lukio-opintoihin

Lisätietoja

Ville Mäkelä
ville.makela(at)otavanopisto.fi
puh. 050 3117 257

Tuija Salminen
tuija.salminen(at)otavanopisto.fi
puh. 044 7943 544

Otavan Opiston toimisto
info(at)otavanopisto.fi
puh. 044 7943 552