Opistovuosi oppivelvollisille

Opistovuosi oppivelvollisille on vuoden kestävä opintokokonaisuus. Koulutuksen aikana vahvistat elämänhallintataitojasi ja suunnittelet tulevaisuuttasi. Samalla hankit valmiudet opintojen jatkamiseen perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa.

Opistovuoden aikana voit nostaa peruskoulun arvosanoja ja tutustua lukio-opintoihin turvallisessa sisäoppilaitosmaisessa ympäristössä. Löydät meiltä myös koulutukseen sisältyviä ajankohtaisia ja kiinnostavia suuntautumisopintoja.

Lue opistovuoden suunnittelussa mukana olevan Ville Mäkelän haastattelu täältä.

Mitä on “Opistovuosi oppivelvollisille”?

Virallisemmin: Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus

 • Yksivuotinen, vähintään 53 opintopistettä
 • Tavoitteena edistää omaehtoista oppimista ja antaa valmiudet opintojen jatkamiseen perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa
 • Tarkoituksena vahvistaa elämänhallintataitoja ja antaa valmiuksia itsensä kehittämiseen
 • Mahdollisuus sisäoppilaitosmuotoiseen opiskeluun, joka luo mahdollisuuksia itsenäistyä, oppia oman elämän hallintaa, löytää voimavaroja tulevaisuuden suunnitteluun

Kenelle opistovuosi on tarkoitettu?

 • peruskoulun päättäneelle oppivelvolliselle
  • joka ei ole löytänyt opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen
  • joka haluaa selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • opintonsa toisella asteella keskeyttäneelle oppivelvolliselle
 • erityisestä syystä myös peruskoulua päättämätön oppivelvollinen voidaan ottaa opiskelijaksi

Opintojen sisältö

Yhteiset opinnot

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (4 op)

Valinnaiset suuntautumisopinnot

 • vähintään 29 op

Suuntautumisopinnot Otavan Opiston opistovuodessa

Johtavana ajatuksena globaaliosaaminen, sisältää mm. teemoja

 • Kestävä tulevaisuus
 • Viestintä
 • Monikulttuurisuus

Lisäksi valinnaisten opintojen puitteissa voi

 • korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja
 • tutustua lukio-opintoihin

Lisätietoja

Ville Mäkelä
ville.makela(at)otavanopisto.fi
puh. 050 3117 257

Tuija Salminen
tuija.salminen(at)otavanopisto.fi
puh. 044 7943 544

Otavan Opiston toimisto
info(at)otavanopisto.fi
puh. 044 7943 552