fbpx

Kestävä tulevaisuus -kurssi toimii johdantona ekososiaalisen sivistyksen opintokokonaisuuteen

Kesällä 2020 Otavan Opiston aikuislukiossa opiskelijat pääsivät ensimmäistä kertaa osallistumaan  Kestävä tulevaisuus – johdantokurssille. Kurssi on Otavan Opiston aikuislukion linjanvetäjän Lauri Ylä-Jussilan ideoima pilotointivaiheessa oleva monialainen lukiotason johdantokurssi tulevaan ekososiaalisen sivistyksen opintokokonaisuuteen Otavan Opiston aikuislukiolla.  Kurssi toteutettiin osana kuntaliiton KOPA- verkostoprojektia, jossa kuntakonsortiot etsivät uusia keinoa opetuksen nykytason säilyttämiseksi väestön vähenemisen paineessa.

Kestävän kehityksen haasteet elävät ajassa ja niin elää kurssikin 

Kestävä tulevaisuus -kurssi keskittyy nimensä  mukaisesti kestävän kehityksen osa-alueisiin. Perspektiiviä aiheeseen haetaan tulevaisuudentutkimuksesta, sen menetelmistä ja käytännöistä.

– Mukana on myös  taidepedagogisia lähestymistapoja, kansalaisaktiivisuutta, sekä pelillisiä oppimistapoja, Ylä-Jussila kertoo.

Vaikka kurssi on suunnattu erityisesti lukiolaisille tieto- ja taitovaatimuksiltaan, sille voivat osallistua myös muut Otavan Opiston opiskelijat.

– Tavoitteena on järjestää kurssista erilaisia versioista, joissa voi olla mukana muun muassa vapaan sivistystyön opiskelijat sekä korkeakouluopiskelijat,  Ylä-Jussila kertoo.

Kurssin teemat elävät ajassa

Ylä-Jussila kertoo, että se, mitä maailmassa tapahtuu saa ja sen pitääkin näkyä kurssilla. Tarkoitus on tarttua ilmiöihin ja haasteisiin, joita liikkuu ajassa.

– Kurssin sisältö muuttuu aina hieman ajankohtaisten ilmiöiden ja haasteiden vaikutuksesta, Ylä-Jussila kertoo. – Esimerkiksi kesällä 2020 kurssi siirrettiin Koronan takia kokonaan verkkoon.

Ajankohtaisuutta kurssiin lisää se, että opiskelija tapaa kurssilla monialaisen opettajajoukon lisäksi useita alan asiantuntijoita.

– Viime vuosina on ollut selkeästi enemmän tilausta tämän tyyppiselle oppimistavat ja näiden aihealueiden käsittelylle perinteisten oppiaineiden rajoja ylittävillä tavoilla, Ylä-Jussila toteaa.

Transformatiivista oppimista ja systeemistä ajattelua

Kestävä tulevaisuus – kurssilla ei suoriteta tenttejä tai päntätä vuosilukuja vaan opetellaan itsenäistä ajattelua. Ylä-Jussila puhuu transformatiivista eli uudistavasta oppimista.

– Tavoitteena on saada oppijoiden ajattelussa ja käytöksessä aikaan konkreettisia maailmankuva-tason muutoksia, sekä kannustaa henkilökohtaiseen aktiivisuuteen kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa, hän kertoo.

Transformatiiviseen oppimisen taustalla on pyrkimys systeemiseen ajatteluun. Yksityiskohtien sijaan paino on systeemien ja niiden toiminnan tunnistamisessa ja ennustamisessa.

– Systeemiseen ajatteluun liittyy esimerkiksi keskinäisriippuvuuksien hahmottaminen, systeemien dynaamisen käyttäytymisen ja sen synnyttämien rakenteiden ymmärtäminen, Ylä-Jussila mainitsee.

Systeemistä ajattelua pidetään yhtenä tulevaisuuden rakentamisen ja ekososiaalisen sivistyksen avaintaitona.

Korona vähensi ensimmäisen kurssin osallistujamäärää

Ensimmäiselle kurssille ilmoittautui 15 opiskelijaa, joista osa kuitenkin jätti kurssin kesken korona-tilanteen ja henkilökohtaisten kiireiden vuoksi.

– Valitut lähestymistavat olivat ainakin ensimmäisen kokeilukerran perusteella hyviä, vaikka toki kaikista löytyy pientä kehitettävää, Ylä-Jussila kertoo.

Ylä-Jussilan mukaan kurssilaiset pitivät erityisesti taidelähtöisistä ja pelillisistä menetelmistä. Lisäksi opiskelijat kiittelivät sitä, että kurssilla oli aikaa keskustella opettajien kanssa.

– Panostimme myös varsin paljon yksilölliseen arviointiin kurssin aikana sekä sen jälkeen, ja myös tämä sai kiitosta, hän toteaa.

Tulevaisuuden suurin haaste on Ylä-Jussilan mukaan on opiskelijoiden saaminen kurssille.

– Ensimmäisellä kerralla kaikkia ohjelmia ei pystytty toteuttamaan täysin alkuperäisen suunnitelman mukaan pienen osallistujamäärän takia.

Seuraavan kerran Kestävä tulevaisuus -kurssi järjestetään tammi-/helmikuussa 2021. Tällöin mukana on mm. yhteistyötä Joutsenon kansanopiston kanssa. Yhteistyöt myös muiden KOPA-oppilaitosta kanssa on suunnitteilla.

Takaisin arkistoon