'

KETU2 – Saimaa systeeminä

KETU2 Saimaa systeeminä on Otavan Opiston aikuislukion ekososiaalisen sivistyksen arvoja korostava systeemiajatteluun perehdyttävä tutkivan oppimisen opintojakso.

Opintojakso painottuu laaja-alaisesti erityisesti monitieteellisyyteen, luovuuteen sekä ympäristöosaamiseen. Saimaa systeeminä -opintojaksolla opit etsimään ja hyödyntämään menetelmiä eri tieteenaloilta ja harjoittelet myös kenttätyömenetelmiä. Kurssi toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakso järjestetään 19.9.2022 – 13.10.2022
Ilmoittautumisaika päättyy su 18.9.2022
Opintojakso on ilmainen kaikille 2. asteen opiskelijoille
Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena opintojaksolla on tutustua Suur-Saimaan alueeseen, sekä ymmärtää sen taloudellisten, kulttuuristen, ekologisten ja sosiaalisten ilmiöiden vuorovaikutussuhteita. Saimaata käsitellään kokonaisuutena erilaisten jatkuvien ja ajankohtaisten haasteiden ja ilmiöiden kautta, sekä etsitään ja esitetään näihin liittyviä ratkaisuja.

 • Rohkaista opiskelijaa etsimään ja hyödyntämään eri tieteen- ja taiteenalojen menetelmiä, osaamista ja käsitteitä sekä syventämään systeemiajattelun taitoja.
 • Opiskelija harjoittelee erilaisia kenttätyömenetelmiä, kuten haastatteluja, videointia ja valokuvausta. Opiskelija saa tarvittavia valmiuksia jatko-opintoihin tieteellisen tutkimuksen perusteista.
 • Opiskelijan ymmärrys Saimaan ajankohtaisista ja jatkuvista haasteista laajenee, sekä ymmärrys niiden systeemisistä syistä ja vaikutuksista kehittyy.
 • Opiskelija onnistuu soveltamaan esimerkiksi KETU1 Kestävä tulevaisuus opintojaksolla, ja muissa lukion oppiaineissa saamiaan systeemisen ajattelun ja tulevaisuuden kuvittelun taitoja tarkemmin rajatussa kontekstissa.

Jokainen opiskelija valmistelee opettajan tuella oman vapaa valintaisen tieteellisen, tai taiteellisen tuotoksen opintojakson aihepiiristä. 

Mitä Saimaa systeeminä -opintojaksolla tehdään?

Opintojakso koostuu kolmesta työskentelytavasta:

 • Monipuoliset luennot Saimaan kokonaisuuden sekä systeemien ymmärtämiseksi
 • Oma kiinnostuksesi osa-alue Saimaaseen ja työskentelysi kirjaaminen havaintoineen
 • Yhteisesti ja ohjatusti tuotettava verkostokartta Saimaan systeemistä ja kokonaisuudesta

Systeemikartan avulla opimme

 • Ymmärtämään kokonaisuuksia
 • Hahmottamaan monitahoisia kokonaisuuksia
 • Tunnistamaan tärkeät elementit
 • Ymmärtämään asioiden vuorovaikutusta toisiinsa
 • Rakentamaan skenaarioita ja mahdollisuuksia

Systeemikartoista on monipuolisesti hyötyä niin opiskelussa, töissä kuin vapaa-aikanakin

Systeemikartan luonnos

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista opintojaksolla painottuu erityisesti monitieteinen ja luova osaaminen, sekä ympäristöosaaminen.

Mitä opit kurssilla

 • Saat kurssilla hyvän ja kevyen johdannon tieteellisen tutkimuksen perusasioihin “sormet multaan” menetelmällä.
 • Opintojaksolla käsitellään monitieteellisesti ajankohtaisia aiheita, joten se hyvin tukee mm. ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista monien oppiaineiden osalta samaan aikaan.
 • Opintojaksolla pääset harjoittelemaan uusia taitoja, joihin et välttämättä pääse muilla lukion opintojaksoilla kuin vain tutustumaan.
 • Opintojakso on erinomainen myös niille joilla on tähtäimessä tutkijan ura luonnontieteellisillä tai humanistisilla aloilla jatko-opinnoissa.
 • Opintojakson suorittamisesta saa 2 op laajuisen valinnaisen suorituksen.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä

Hinta

Opintojakso on täysin ilmainen kaikille toisen asteen opiskelijoille

Ajankohta

 • Ilmoittautumisaika päättyy su 18.9.2022. Kurssi alkaa ma 19.9.2022 ja päättyy 13.10.2022
 • Kurssin yhteiset tapaamiset ovat viimeinen tapaaminen poislukien aina kello 18.00 – 19.30.
 • Jos joudut olemaan poissa joiltakin tapaamiskerroilta niin tämä ei ole mikään este opintojakson suorittamiselle. Asiantuntijaluennot tallennetaan opiskelijoiden käyttöön ja projektityön työstöön kuuluvissa osuuksissa voidaan sopia korvaavia suoritustapoja.

Sijainti

Kurssi järjestetään aikaansidottuna verkko-opetuksena Google Meetsissä ja Howspacessa 19.9.2022 – 13.10.2022
Kurssi sisältää myös itsenäistä etäopiskelua.

Ilmoittautuminen

Kestävä tulevaisuus – Kurssin ilmoittautumisohjeet

Opintojakson yhteinen ohjelma

krt. pvmaihe
1.18.00 – 19.30.ma 19.9.2022Kurssin aloitus: Yleisiä asioita. Kurssin eteneminen. Johdattelua kurssityöhön. (Lauri Ylä-Jussila ja Kari A. Hintikka)  Saimaa ja Saimaa Geoparkin toiminta (Heli Rautanen, Saimaa Geopark) (45min)
2. 18.00 – 19.30.ti
20.9.2022
1. Saimaa systeeminä ja Saimaan systeemejä. (Kari A. Hintikka)2. Johdatusta systeemiajatteluun. (Kari A. Hintikka)
318.00 – 19.30.to
22.9.2022
Oman projektityön hahmottelua (Kari A. Hintikka ja Lauri Ylä-Jussila)
4.18.00 – 19.30.ma 26.9.2022Mirka Viitala: Saimaa: Mikromuovit ja lääkeaineet (LUT, FT tutkija)Saimaa ja kalastus (Heikki Koponen, Otavia)
5. 18.00 – 19.30.ti
27.9.2022
Saimaan alueen asutuksen historia (Lauri Ylä-Jussila) Saimaa ja media (Anne
Rongas ja Jenni Linturi) 
6.18.00 – 19.30.to
29.9.2022
Seminaari 1: Oman projektityön suunnitelman esittely. Tarvittavat rajaukset tai täydennykset.
718.00 – 19.30.ma 3.10.2022”Saimaa -vesiemme ekologinen tila ja sen suojelu muuttuvassa ilmastossa (Kari-Matti Vuori, SYKE)  Ruoka ja sen alkuperän brändääminen (Särkkä, A Marjo K)
8.18.00 – 19.30.ti
4.10.2022
Saimaa ja metsätalous ( Aarne Ylä-Jussila, Metsänhoitaja, FM)Tulevaisuuden Saimaan uutisointi (Jenni Linturi)
9.18.00 – 19.30.to
6.10.2022
Seminaari 2: Välitsekki projektien osalta
10.18.00 – 19.30.ma 10.10.2022Projektityön hiominen 1.
11.18.00 – 19.30.ti11.10.2022Projektitöiden hiominen 2. 
12 17.30 – 19.30.to 13.10.2022Projektitöiden esittely
Vipuvoimaa EU_lta 2014-2020