KETU2 – Saimaa systeeminä

(alkaa 19.4.2022 – 20.5.2022 loppuu)* SIIRRETÄÄN SYKSYLLE 2022.

Kurssikuvaus

Saimaa systeeminä on ekososiaalisen sivistyksen arvoja korostava tutkivan oppimisen opintojakso. Tavoitteena opintojaksolla on tutustua Suur-Saimaan alueeseen, sekä ymmärtää sen taloudellisten, kulttuuristen, ekologisten ja sosiaalisten ilmiöiden vuorovaikutussuhteita. Saimaata käsitellään kokonaisuutena erilaisten jatkuvien ja ajankohtaisten haasteiden ja ilmiöiden kautta, sekä etsitään ja esitetään näihin liittyviä ratkaisuja.

Opintojakson suorittamiseen kuuluu myös vapaaehtoinen mahdollisuus retkeen Saimaalle 13. – 14.5.2022. 

Jokainen opiskelija valmistelee opettajan tuella oman vapaa valintaisen tieteellisen, tai taiteellisen tuotoksen opintojakson aihepiiristä. 

ILMOITTAUTUMINEN: https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/workspace/ketu2-saimaa-systeemina

Tavoitteet

● Rohkaista opiskelijaa etsimään ja hyödyntämään eri tieteen ja taiteenalojen menetelmiä, osaamista ja käsitteitä.

● Harjoitella erilaisia kenttätyömenelmiä, kuten haastatteluja, videointia ja valokuvausta.

● Opiskelijan ymmärrys Saimaan ajankohtaisista ja jatkuvista haasteista laajenee, sekä ymmärrys niiden systeemisistä syistä ja vaikutuksista kehittyy.

● Opiskelija onnistuu soveltamaan KETU1 Kestävä tulevaisuus opintojaksolla, ja muissa lukion oppiaineissa saamiaan systeemisen ajattelun ja tulevaisuuden kuvittelun taitoja tarkemmin rajatussa kontekstissa.

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista opintojaksolla painottuu erityisesti monitieteinen ja luova osaaminen, sekä ympäristöosaaminen.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä

OPINTOJAKSON YHTEISET TAPAAMISET: *PERUTTU, SIIRRETÄÄN SYKSYLLE 2022!!!

krt.pvmaihe
1.TI 19.4.2022
klo: 14-16
Kurssin aloitus: Yleisiä asioita. Kurssin eteneminen. Johdattelua kurssityöhön. (Lauri Ylä-Jussila ja Kari A. Hintikka) 
Saimaa ja Saimaa Geoparkin toiminta (Heli Rautanen, Saimaa Geopark) (45min)
2. KE 20.4.2022
klo: 14-16
1. Saimaa systeeminä ja Saimaan systeemejä. (Kari A. Hintikka)
2. Johdatusta systeemiajatteluun. (Kari A. Hintikka)
3MA 25.4.2022
klo: 14-16
Oman projektityön hahmottelua (Lauri Ylä-Jussila ja Kari A. Hintikka) 
4.TI 26.4.2022
klo: 14-16 
”Saimaa -vesiemme ekologinen tila ja sen suojelu muuttuvassa ilmastossa (Kari-Matti Vuori, SYKE)  
*Varmistuu myöhemmin* 
5. *KE 27.4.2022
klo: 13-15
Ruoka ja sen alkuperän brändääminen. Marjo Särkkä-Tirkkonen 
Mikromuovit ja lääkeaineet. Mirka Viitala: Saimaa (LUT, FT tutkija)
6MA 2.5.2022
klo: 14-16
Seminaari 1: Oman projektityön suunnitelman esittely
7.TO 4.5.2022
klo: 14-16
Saimaa ja metsätalous (Aarne Ylä-Jussila, Metsänhoitaja, FM)
*Varmistuu myöhemmin*
8.TI 10.5.2022klo. 14-16Seminaari 2: Projektitöiden päivitys ja etemisen esittely 
9.KE 11.5.2022
klo: 14-16
Projektityön hiominen
10.PE 13.5.2022Saimaa ekskursio päivä 1. klo: 12 – 20.00 (VAPAAEHTOINEN)
11.LA 14.5.2022  Saimaa ekskursio päivä 2. klo: 08 – 15.00 (VAPAAEHTOINEN)
12.*TO 18.5.2022
klo: 15-17
OKO:n Loistowebinaari: Arto O. Salonen: ”Arvot, sivistys, elämäntavat ja oppiminen” 
13. PE  20.5.2022
klo. 14-16
Viimeisteltyjen projektitöiden esittely. Kurssin päättäminen. 

Opintojakson ilmoittautumisohjeet

llmoittautumisohjeet kestävä tulevaisuus kurssille

  • Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntai 18.4.2021. Kurssille voi osallistua kaikkien oppilaitosten opiskelijat ja muut aiheesta kiinnostuneet täysin maksutta. Erityisesti kuitenkin toivotamme tervetulleiksi kaikki Etelä-Savon alueen lukio-opiskelijat.

Otavan Opiston Aikuislukion, Nettilukion, Mikkelin Lukion ja Mikkelin Etä- ja Aikuislukion opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille omilla Muikku-tunnuksillaan. otavanopisto.muikkuverkko.fi

  • Kurssi löytyy kurssipoimurista nimellä “KETU2”. Kun olet ilmoittautunut kurssille, niin opettaja lähettää sinulle kutsun Howspaceen, joka on tämän kurssin oppimisalusta. Kutsu lähetetään siihen sähköpostiin, johon myös muut Muikkuun liittyvät asiat sinulle tulevat.

Muut osallistujat ilmoittautuvat ensin aineopiskelijoiksi tästä linkistä.

  • Muista lisätä ilmoittautumisen lisätietoihin myös se, että olet tulossa opiskelemaan juuri tämän “KETU2” lukiokurssin.
  • Tämän ilmoittautumisen jälkeen saat itsellesi aineopiskelijan Muikku-tunnukset, joilla voit kirjautua Muikkuun osoitteessa otavanopisto.muikkuverkko.fi
  • Muikkuun sisäänkirjautumisen jälkeen valitse Muikun ylävalikosta ikoni “kurssipoimuri”, joka näyttää riviltä kirjoja.
  • Kurssipoimurin hakuun kirjoita “KETU2”. Avaa kyseisen kurssin valikko. Siinä on vaihtoehtona “Ilmoittaudu”. Ilmoittaudu kurssille.
  • Opettaja lähettää osallistujalle kutsun Howspaceen, joka toimii tämän kurssin oppimisalustana. Kutsu lähetetään siihen sähköpostiin, jonka annat ilmoittautumisen yhteydessä.