fbpx

KESTÄVÄ TULEVAISUUS -KURSSIN YLEISOHJEET

I VERKKOTAPAAMISET JA  MAHDOLLISET KORVAAVAT SUORITUKSET

 • Mitä tehdä jos joutuu olemaan poissa joltakin tapaamiskerralta, tai joiltakin päivän osuuksilta? 
  • Jos olet poissa joltain tapaamiskerralla, tai et voi osallistua johonkin yksittäiseen ohjelmanumeroon, niin ota yhteyttä kurssin vetäjään Lauri Ylä-Jussilaan. lauri.yla-jussila(at)otavanopisto.fi 
  • Sovimme yhdessä korvaavan tehtävän. Kaikki verkkotapaamiset tallennetaan, joten niihin voi tutustua myös jälkikäteen. Tallenteisiin ei tallennu mitään osallistujien henkilötietoja. Tapaamisten yhteydessä voi myös ilmoittaa, jos ei halua tallenteissa näkyvän omia tuotoksia. 

 • Miten palauttaa kurssitehtävä, jos tehtävänannon palautuspäivämäärä on jo mennyt?
  • Jos tehtävän palautuspäivämäärä Google Classroomissa on jo mennyt, työn voi vielä palauttaa sähköpostitse Lauri Ylä-Jussilalle. lauri.yla-jussi(at)otavanopisto.fi

II VERKKOTAPAAMISIIN JA MUUHUN KURSSITYÖSKENTELYYN KÄYTETYT OHJELMAT
 

 • Missä yhteiset verkkotapaamiset pidetään?
  • Yhteisiin verkkotapaamisiin käytetään Blackboad Collaborate videokonferenssiohjelmaa.
  • Osoitteena on joka kerralla link.otavia.fi/aikuislukio

 • Mistä löydän kurssin etukäteistehtävät ja muun opiskelumateriaalin? 
  • Yleiseen työskentelyyn verkkotapaamisten ulkopuolella käytetään Google Classroomia
  • Jokainen osallistuja saa kutsun ilmoittautumisessa käytettyyn sähköpostiin sen jälkeen, kun hän on ilmoittautunut Muikku-verkko-oppimisympäristössä tälle kurssille. 
  • Tämän lisäksi käytämme myös muita helppokäyttöisiä ohjelmia, jotka ovat synkronoitavissa helposti Google-tiliin, kuten Padlettia. 
 • Mitä muita välineitä mahdollisesti tarvitaan?
  • Osallistujalla olisi hyvä olla mikrofonikuulokkeet, jotta keskustelu kurssilla sujuisi paremmin. Puhelin, jolla on mahdollista ottaa videokuvaa on myös tarpeen.

III ETUKÄTEIS- JA JÄLKITEHTÄVIEN PALAUTUKSET 

 • Kurssin verkkotapaamisten ulkopuolinen työskentely koostuu erilaisista niitä ennen tai niiden jälkeen annettavista yksilö, pari tai ryhmätehtävistä. 
 • Etukäteistehtävät liittyvät kaikki jonkun verkkotapaamiskerran tiettyyn ohjelmaan, joten niiden tekeminen ennen verkkotapaamista on ensiarvoisen tärkeää. Jälkikäteistehtävät syventävät jo verkkotapaamisessa käsiteltyjä aiheita. 
 • Jokaisessa tehtävänannossa on ohjelman vastuuhenkilöiden yhteystiedot, joilta voi kysyä tehtävän suorittamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Tämän lisäksi kaikesta kurssin suorittamiseen liittyvästä voi kysyä kurssin vetäjältä Lauri Ylä-Jussilalta. 

Kurssin opettajat ja muut vastuuhenkilöt:

IV KURSSIN PÄÄTTYMINEN JA SUORITUSMERKINNÄT

 • Viimeinen yhteinen verkkotapaaminen on 8.12.2022. Silloin annetaan osallistujille vielä mahdollisesti kevyet jälkikäteistehtävät. 
 • Jälkikäteistehtävien palautuspäivämäärä on 15.12.2022.
 • Hyväksiluvuista osallistujat ja heidän oppilaitoksensa edustajat voivat ottaa yhteyttä kurssin vetäjään Lauri Ylä-Jussilaan.