Henkilöstö

Hallinto | Opetus, ohjaus ja koulutus | Ruokala ja asuntola | Tekninen tuki | Media ja markkinointi

Hallinto

Opetus, ohjaus ja koulutus

Ruokala ja asuntola

Tekninen tuki

Media ja markkinointi

Robert Blomerus

Graafinen suunnittelija

Jarkko Hakanen

Www-suunnittelija

Ville Järvenpää

Mediatuottaja

Markkinoinnin suunnittelu, viestintä, mediatuotannot ja yhteistyökumppanuudet. Mediatiimin tiiminvetäjä.

Jenni Linturi

Koulutussuunnittelija