fbpx

Tulevaisuudentutkimuksen Delfoi- videot

Delfoi webinaarit

Otavan Opisto, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja Metodix Oy järjestivät yhdessä maksuttoman Delfoi-webinaarien sarjan. Webinaarit pohjautuivat Otavan Opiston toteuttamasta tulevaisuuden tutkimuksen Delfoi-menetelmäkoulutuksesta saatuihin kokemuksiin. Aiheet vaihtelivat oppilaitoskäytöstä organisaatiomuunnoksiin. Webinaareissa seurattiin myös eDelphi-verkkosovelluksen kehitystä.

Osa 1: Delfoi-menetelmä ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä

Webinaarissa pohditaan Delfoi-koulutuksen roolia opinnäytetyön ohjauksessa niin opiskelijan kuin opettajankin näkökulmista.

Ääneen pääsevät yliopettaja Merja Kylmäkoski (Humak), Delfoi-koulutukseen osallistunut Annika Bäck (Humak) sekä hallituksen puheenjohtaja Antti Kauppi (Metodix). Keskustelua johdattelee tulevaisuuskonsultti Toni Stubin.

Osa 2: Delfoi-menetelmä organisaatiokehittämisessä

Omia kokemuksiaan Delfoin mahdollisuuksista julkishallinnon kehittämisessä, organisaatioiden ennakoinnissa sekä murrostilanteiden hallinnassa jakavat kehittämispäällikkö Kari A. Hintikka Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviasta ja erikoisasiantuntija Jukka Vepsäläinen Opetushallituksesta. Keskustelua johdattelee toimitusjohtaja ja tulevaisuuskonsultti Toni Stubin (Metodix Oy).

Tapaustutkimuksien lisäksi webinaarissa ääneen pääsevät Delfoi-koulutuksen osalta Otavian Jukka Tikkanen sekä eDelphi-verkko-ohjelman osalta Metodixin hallituksen puheenjohtaja Antti Kauppi.

Osa 3: Delfoi-menetelmän pedagoginen käyttö

Otavan Opiston, Metodix Oy:n ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran järjestämän Delfoi-webinaarien sarja jatkuu pedagogista Delfoita käsittelevällä webinaarilla.

Osa 4: Delfoi-menetelmän ja tekoälyn hyödyntäminen opinnäytetyössä

Webinaarissa käsitellään Delfoi-menetelmää ja tekoälyä korkeakoulujen opinnäytetöissä.