Päättövaihe

Aikuisten perusopetuksen päättövaihe

Koulutuksen sisältö

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opinnot kestävät yhdestä kahteen lukuvuotta. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, maantieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi. 

Opintoihin kuuluu myös opiskelijan ohjausta ja työelämään tutustumista sekä kulttuuriin ja viestintään liittyviä aineita. Keskeinen asema on kielitaidon kohentamisella ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämisellä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan myös opiskelijan toiveet jatko-opinnoista.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Opiskelija saa ilmaisen lounaan Otavan Opiston ruokalassa. Asuminen Otavan Opiston asuntolassa on myös maksutonta, mutta asuntolassa asuvilta peritään 100 euron avainpantti, joka palautetaan lukuvuoden päätyttyä. Yli 17–vuotias on oikeutettu opintotukeen. Vaihtoehtoisesti yli 17–vuotias, Suomessa alle 3 vuotta asunut maahanmuuttaja voi hakea kotoutumistukea oman kotipaikkakuntansa TE-toimistosta.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä syyslukukauden loppuun mennessä. Lisäksi edellytetään perusopetuksen alkuvaiheen opintoja sekä riittävää suomen kielen taitoa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 15.5. mennessä. Sen jälkeen järjestetään täydennyshaku mahdollisille vapaille paikoille 15.7. mennessä. Lukuvuosi alkaa Otavan Opistolla 12.8.2020.

Lisätiedot ryhmän vastuukouluttajilta