Päättövaihe

Aikuisten perusopetuksen päättövaihe

Koulutuksen sisältö

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opinnot kestävät yhdestä kahteen (1-2)  lukuvuotta. Opiskeltavia aineita ovat esimerkiksi suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, maantieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi. 

Lisäksi opintoihin kuuluu opinto-ohjausta, työelämään tutustumista ja kulttuuriin ja viestintään liittyviä aineita. Tärkeässä asemassa ovat kielitaidon kohentaminen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan myös opiskelijan toiveet jatko-opinnoista.

Kustannukset

Koulutus on ilmainen. Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaan. Asuminen Otavan Opiston asuntolassa on ilmaista.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä syyslukukauden loppuun mennessä. Lisäksi edellytetään perusopetuksen alkuvaiheen opintoja sekä riittävää suomen kielen taitoa.

Hakeminen

Lukuvuosi 2022 – 2023 alkaa 11.8.2022. Ensimmäinen hakukierros päättyy 31.3.2022. Toinen hakukierros päättyy 17.7.2022. Sen jälkeen voit hakea vapaille opiskelupaikoille.

Lisätiedot ryhmän vastuukouluttajilta