Alkuvaihe

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe

Koulutuksen sisältö

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan peruskoulun tietoja ja taitoja.  Lisäksi harjoitellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, matematiikka, englanti, historia, yhteiskuntaoppi ja ympäristöoppi. Opinnot kestävät yhdestä kahteen lukuvuotta. Alkuvaiheen opinnoissa on vähintään 38 kurssia.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin voi hakea, jos suomen kielen taidot ja tiedot eri oppiaineista eivät vielä riitä aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintoihin. Alkuvaiheen jälkeen voit hakea päättövaiheeseen.

Koulutuksen hinta

Koulutus on ilmainen. Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaan.

Koulutukseen hakeminen

Lukuvuosi 2022-2023 alkaa 10.8.2022. Ensimmäinen hakukierros päättyy 31.3.2022. Toinen hakukierros päättyy 17.7.2022. Sen jälkeen voit hakea vapaille opiskelupaikoille.

Lisätiedot ryhmän vastuukouluttajilta