Alkuvaihe

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe

Koulutuksen sisältö

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan peruskoulun tietoja ja taitoja. Lisäksi harjoitellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja. Opiskeltavia aineita ovat esimerkiksi suomi toisena kielenä, matematiikka, englanti, yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus ja ympäristö- ja luonnontieto. Opinnot kestävät yhdestä kahteen (1-2) lukuvuotta. Alkuvaiheen opinnoissa on vähintään 38 kurssia.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijoille, joiden suomen kielen taidot ja tiedot eri oppiaineista eivät vielä riitä aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintoihin. Alkuvaiheen jälkeen voit hakea päättövaiheeseen.

Koulutuksen hinta

Koulutus on ilmainen. Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaan. Asuminen Otavan Opiston asuntolassa on ilmaista.

Koulutukseen hakeminen

Lukuvuosi 2022 – 2023 alkaa 11.8.2022. Ensimmäinen hakukierros päättyy 31.3.2022. Toinen hakukierros päättyy 17.7.2022. Sen jälkeen voit hakea vapaille opiskelupaikoille.

Lisätiedot ryhmän vastuukouluttajilta