fbpx

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet

30.01.-08.12.2020

Koulutus käynnistyy 30.1.2020 muutama paikka vielä vapaana! Otamme hakemuksia vastaan 28.1.2020 saakka! Hae koulutukseen alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.

Voimauttava valokuva nuoresta naisesta
Kuva: Milla Makkonen & Miina Savolainen (1998)

Opi tekemään näkymätön näkyväksi Voimauttavan valokuvan menetelmän avulla!

Koulutuksen sisältö

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille ja se antaa perusteet- tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä. Tutustu voimauttavan valokuvan menetelmään tästä linkistä. Koulutuksen opetuksesta ja ohjauksesta vastaa Miina Savolainen.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään, sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa.

Koulutuksen laajuus on 10 op sisältäen 10 lähiopetuspäivää ja itsenäistä työskentelyä työpajojen välillä. Kaikkien opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja hakee henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä.

Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen erikoistumiskoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä.

Koulutus ei anna pätevyyttä menetelmäohjaajan työhön, johon vaaditaan perusteet-kurssin lisäksi 30 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä.

Aikataulu

  • 1. opintojakso to 30.1.2020
  • 2. opintojakso ma–ti 23.–24.3.2020 (kuvaus)
  • 3. opintojakso ke 29.4.2020                                                                       
  • 4. opintojakso to–pe 4.–5.6.2020
  • 5. opintojakso to–pe 10.–11.9.2020 (kuvaus)
  • 6. opintojakso ma–ti 7.–8.12.2020

Kou­lu­tus­päi­vät al­ka­vat noin klo 9 ja päät­ty­vät noin klo 17–19. Opintojaksojen 2. ja 5. päivät ovat valokuvauksen vuok­si pi­dem­piä ja tar­kem­pi aika­tau­lu il­moi­te­taan kou­lu­tuk­sen alus­sa.

Osallistumisen edellytykset

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta (sosiaali- ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.). Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa.

Jokaisella opintojaksolla on läsnäolovelvoite. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla.

Opiskelijat valitaan koulutukseen vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö. Hakija kertoo lisäksi vapaamuotoisesti, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti.

Koulutus toteutetaan, mikäli koulutukseen ilmoittautuu vähintään 12 opiskelijaa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 760€/hlö (sis. ohjaus ja ohjelmaan kuuluvat ruokailut; majoitus erikseen). Maksun voi suorittaa osissa (kysy lisätietoja).

Majoitus

Majoittumismahdollisuus kurssipäivinä Otavan Opiston asuntolassa yhden hengen huoneessa 50€/yö/hlö tai kahden hengen huoneissa 25€/yö/hlö. Aamiainen sisältyy majoittumisen hintaan.

Lisätietoja

kurssit@otavanopisto.fi tai puh. 044794 3565

Hakeminen

Hakuaika päättyy 28.1.2020. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Peruutusehdot

Koulutukseen lähetetty hakemus on sitova ja sen voi peruuttaa maksutta ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta/koulutuksesta poisjäännistä veloitamme puolet kurssimaksusta sekä varatun majoituksen hinnasta. Mikäli osallistuja ei peruuta osallistumistaan ja jättää osallistumatta kurssille tai koulutukseen, veloitamme koko kurssimaksun.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.