Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 27.4.2023-18.14.2024 (Otava)

27.-18.04.2024
Kuva: Milla Makkonen & Miina Savolainen 2006

Voiko sote-, opetus- ja kasvatussalojen työ olla rakkaudellista, vaikka se on ammatillista? Sama auttamistyö voi olla entistä vaikuttavampaa ja merkityksellisempää, kun ammattilaisen ja asiakkaan välinen suhde ajatellaan dialogisemmin ja kohtaamisten tunnemerkitykset nostetaan keskeiseksi työvälineeksi verbaalisen kielen ohi.

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu tietoiseen viattomaan ja rakkaudelliseen tapaan katsoa asiakasta, myös silloin, kun syyt ihmisten väliseen epäluottamukseen ovat ilmeisiä tai työn perustehtävään sisältyy paljon asiakkaan rajaamista. Juuri silloin menetelmän työote voi olla erityisen vaikuttava.

Menetelmässä valokuvat ja valokuvaaminen ovat konkreettinen apuväline katsomisen tavan muuttamiselle. Voimauttavassa valokuvaprosessissa rakennetaan korjaavan katseen kokemuksia niin toisten ihmisten silmissä kuin katsojan omissakin silmissä. Uudelleenmäärittelyllä ja toisin katsomisella synnytetään valtavasti uudistavaa voimaa, jota voidaan käyttää ihmisten välisten vaikeiden tilanteiden ja jumittuneiden asetelmien muuttamiseen.

Menetelmäkoulutuksen keskiössä on osallistujan oma henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään, sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa.

Kenelle

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille ja se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä.

Voimauttavan valokuvan menetelmä soveltuu käytettäväksi:

  • sosiaalialan ja terveydenhoidon tehtävissä (mm. sosiaalityön perhetyöntekijät, perhekotien työntekijät, nuorisotyöntekijät, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, terapeutit, ryhmäohjaajat, kuntoutuksen työntekijät)
  • opetusalan tehtävissä (opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, varhaiskasvattajat, lastenohjaajat)
  • erilaisissa sosiaalialan- ja terveydenhoidon järjestöissä.

Menetelmää voidaan soveltaa kaiken ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille, oppilaille ja potilaille, eikä se ole ristiriidassa minkään olemassa olevan hoidon kanssa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen ja saa valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää omassa työyhteisössään.

Monimuoto-opiskelua

Koulutuksen laajuus on 10 op sisältäen yhteensä 10 lähiopetuspäivää Otavan Opistolla; koulutus on jaettu kuuteen erilliseen opintojaksoon, jotka sisältävät lähiopetusta, etäopetusta, tuettua etäopiskelua, ohjattuja oppimistehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Kuudes päätösjakso sisältää ainoastaan lähiopetusta.

Kaikkien opintojaksojen välillä on ohjattuja itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä, joihin osallistuja hakee henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta siten jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä.

Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen erikoistumiskoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä.

Koulutus ei anna pätevyyttä menetelmäohjaajan työhön, johon vaaditaan perusteet-kurssin lisäksi 40 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä.

Lähiopetusjaksot

1. työpaja: to 27.4.2023
2. työpaja: ma-ti 12.-13.6.2023
3. työpaja: ma 21.8.2023
4. työpaja: ma-ti 13.-14.11.2023
5. työpaja: ke-to 7.-8.2.2024
6. työpaja: ke-to 17.-18.4.2024

Paikka

Otavan Opisto, Otavantie 2B, 50670 Otava (Mikkeli)

Opettaja

Koulutuksen opetuksesta ja ohjauksesta vastaa menetelmän kehittäjä Miina Savolainen.

Miina Savolainen

Aikataulu ja opintojaksojen sisällöt

Opintojakso 1 (27.4.-11.6.2023): Menetelmän keskeiset periaatteet, ryhmään tutustuminen  

  • työpaja 1: to 27.4.2023 klo 9-18 (1 pv)

Opintojakso 2 (12.6.-20.8.2023): Voimauttava parikuvausretki, elämäntarinaprojektit, perhevalokuvauksen historia

  • työpaja 2: ma-ti 12.-13.6.2023 klo 9 -18 (2 pv)

Opintojakso 3 (21.8.- 12.11.2023): Omakuvan katsomisen tavat, kuvapelkoilmiö, tunneperheprojektit

  • työpaja 3: ma 21.8.2023 klo 9 – 18 (1 pv)

Opintojakso 4 (13.11.2023.-6.2.2024): Perheprojektit, menetelmä dialogisessa työssä

  • työpaja 4: ma-ti 13.-14.11.2023 klo 9-18 (2 pv)

Opintojakso 5 (7.2.-16.4.2024): Voimauttava parikuvausretki, arvostava katse työyhteisössä

  • työpaja 5: ke-to 7.-8.2.2024 klo 9-18 (2 pv)

Opintojakso 6 (17.4.-18.4.2024): Kuvausretkien kuva-aarteet, dialogiset asiakasprojektit, menetelmä työotteeksi, päätösjuhla

  • työpaja 6: ke-to 17.-18.4.2024 (2 pv) klo 9-18

Kou­lu­tus­päi­vät al­ka­vat noin klo 9 ja päät­ty­vät noin klo 17–19. Moduulien 2. ja 5. lähiopetuspäivät ovat valokuvausretkien vuok­si pi­dem­piä ja tar­kem­pi aika­tau­lu il­moi­te­taan kou­lu­tuk­sen alus­sa.

Osallistumisen edellytykset

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta (sosiaali- ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.). Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa tai erityistä kameraa.

Jokaisella opintojaksolla on läsnäolovelvoite. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla.

Opiskelijat valitaan koulutukseen vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö. Hakija kertoo lisäksi vapaamuotoisesti, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti.

Koulutus toteutetaan, mikäli koulutukseen ilmoittautuu vähintään 14 sitovasti ilmoittautunutta opiskelijaa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2 100€/hlö (sis. opetus ja kurssiohjelman mukaiset ruokailut; majoitus erikseen).

Koulutukseen hyväksymisen jälkeen 6.4.2023 opiskelupaikka otetaan vastaan maksamalla varausmaksu (200€/ilmoittautuminen) verkkopankissa tai laskulla ilmoitettuun eräpäivään mennessä (maksulinkki lähetetään erikseen); jäljelle jäävä maksu ja mahdolliset majoitukset Otavassa laskutetaan tasaerissä varausmaksulla vähennettynä kunkin lähiopetusjakson jälkeen.

Kurssimaksun voi suorittaa kokonaan tai osissa sekä ePassilla, Smartum- Edenred- tai Eazybreak-sovelluksilla kokonaan tai osaksi.

Majoitus

Majoittumismahdollisuus kurssipäivinä Otavan Opiston opiskelija-asuntolassa yhden hengen huoneessa 50€/yö/hlö tai kahden hengen huoneissa 25€/yö/hlö. Aamiainen ja liinavaatteet sisältyvät majoittumisen hintaan.

Koska tiettyjä huonekokoja on rajallisesti, tiedustele majoittumismahdollisuutta hyvissä ajoin ennen työpajan alkua, kurssit@otavanopisto.fi

Lisätietoja

kurssit@otavanopisto.fi tai puh. 044794 3565

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen päättyy 31.3.2023. Hakemukset käsitellään heti hakuajan päätyttyä ja valinnoista tiedotetaan 6.4.2023 mennessä. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Peruutusehdot

Opiskelijaksi hyväksymisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja veloitamme tuolloin varausmaksun (200€/ilmoittautuminen), jota ei palauteta. Varausmaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen/varausmaksun maksamisen ja 27.4.2023 jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta/koulutuksesta poisjäännistä veloitamme puolet jäljellä olevasta osallistumismaksusta ja varatun majoituksen hinnasta.

Mikäli osallistuja ei peruuta osallistumistaan ja/tai jättää osallistumatta koulutukseen, veloitamme koko jäljellä olevan osallistumismaksun.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.