fbpx

Terapeuttinen taidetyöskentely 18.9.2023 – 14.5.2024 (Otava)

18.09.-14.05.2024

Elämänvoimaa luovasta taidetyöskentelystä! Toteutatko omaa luovuuttasi haluamallasi tavalla? Oletko kiinnostunut lisäämään itsetuntemustasi ja itseilmaisuasi taiteen tekemisen ja luovan toiminnan avulla? Etsitkö luovia vuorovaikutusvälineitä ja näkökulmia työhösi? Haluaisitko antaa ihmettelylle, uteliaisuudelle ja leikkisyydelle enemmän tilaa?

Kenelle

Terapeuttinen taidetyöskentely -koulutus on tarkoitettu kasvatus-, sosiaali- ja opetusalojen ammattilaisille tai alalle aikoville, ihmissuhdetyötä tekeville sekä henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi oman elämän suuntaa etsiville, työstä välivuotta pitäville tai alanvaihtoa pohtiville.

Koulutus on luovaa, kokemuksellista ja monitaiteellista. Sen pääpaino on taiteellisen ja luovan työskentelyn kautta tapahtuvassa henkilökohtaisessa kasvuprosessissa. Osallistuminen ei vaadi aiempaa taiteellista osaamista tai kokemusta.

Koulutuksen sisältöalueita

 • oman elämänkaaren ja minäkuvan prosessointia
 • kehotietoisuus: liike, tanssi, kosketus, kehonkuvat
 • luovan taidetyöskentelyn harjoittelua eri materiaaleilla, välineillä ja menetelmillä
 • nonverbaalien työskentelytapojen lainalaisuudet
 • luonto voimauttajana
 • symbolit, rituaalityöskentely, visualisointi, mielikuvatyöskentely
 • tietoisen läsnäolon harjoituksia

Koulutus antaa valmiuksia käyttää luovaa taidetyöskentelyä rikastuttamaan omaa työtä ja elämää:

 • monipuolistaa keinovalikoimaa ja työskentelytapoja vaikeissa tilanteissa ja kohtaamisissa
 • lisää kykyä luottaa prosessiin ja intuitioon
 • vahvistaa toimintakykyä muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa
 • innostaa ja lisää avoimuutta ja herkkyyttä elää tässä ja nyt
 • rohkaisee luomaan ja kehittämään uutta
 • luovuudesta tulee arjen voimavara

Koulutus toteutetaan yhteistössä Elämäntaidekoulu Ilon kanssa ja Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus antaa valmiuksia käyttää taidelähtöisiä menetelmiä omassa työssä. Käymällä kaksi Terapeuttisen taidetyöskentelen opintovuotta saa Elämäntaideohjaaja-pätevyyden.

Koulutus ei korvaa taideterapiakoulutusta tarjoavien tahojen koulutusten osia, mutta on erinomainen pohja jatko-opinnoille. 

Koulutuksen sisältö

Opiskelijat rakentavat opintovuoden aikana oman, henkilökohtaisen luovan päiväkirjan. 

Luova päiväkirja on koko koulutuksen ajan rinnalla kulkeva alusta omien kokemusten, oppimisen ja oivallusten kirjaamiseen ja tutkimiseen. Se on sanoin ja kuvin synnytettävä itsereflektion väline.

Kun opintovuoden lopuksi kootaan luova lopputyö, luova päiväkirja on tärkeä tuki ja lähde. Luovaa päiväkirjaa ei arvioida. 

Monimuoto-opiskelua

Koulutus koostuu viidestä moduulista. Moduulit sisältävät sekä lähiopetusta, etäopetusta, ohjattuja ja tuettuja oppimistehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Päätösmoduuli koostuu ainoastaan lähijaksosta ja tuetusta oppimistehtävästä (lopputyön viimeistely ja esittely).

Koulutukseen valmistaudutaan tutustumalla ennen koulutuksen alkua lähetettävään materiaaliin ja kirjallisuusluetteloon. Lähijakson päätyttyä opiskelijoille annetaan seuraavaan aihealueeseen liittyvät tehtävät valmisteltavaksi ohjatusti ennen seuraavaa lähijaksoa.

Lähiopiskelujaksojen väleissä on myös etäopetusta verkkoalustalla (esim. Zoom); verkkoistuntojen sisällöt muotoutuvat sekä menneen että tulevan moduulin aihepiireistä.

Ensimmäisien lähijaksojen aikana opiskelijat valitsevat itselleen lopputyön aiheen ja toteutustavan. Lopputyön avulla opiskelija osoittaa koulutuksen aikana oppimansa ja osaamisensa. Lopputyöt esitellään viimeisen moduulin lähitapaamisessa.

Läsnäolovelvoite on jokaisella lähiopetusjaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. lähiopetusjaksolta.

Suoritettuaan hyväksytysti kaikki viisi osaamisaluetta ja lopputyön palautettuaan opiskelija saa virallisen osallistumistodistuksen Terapeuttinen taidetyöskentely–koulutuksen suorittamisesta. Kukin osaamisalue arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 20 ov (lähiopetus, etäopetus, tuettu etäopiskelu ja ohjatut/tuetut oppimistehtävät).

Koulutuksessa tarvittavat välineet ja materiaalit

Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta käyttää tietokonetta, jossa on riittävän tehokas verkkoyhteys; suosittelemme myös kameran ja kuulokkeiden käyttöä etäopetuksen aikana.

Kurssimaksu sisältää tavanomaiset taidetarvikkeet Otavan Opistolla; valitsemiensa työskentelytekniikoiden mukaisesti opiskelijan tulee hankkia omat tarvikkeet etätyöskentelyynsä.

Lähiopetusjaksot

Lähijakso 1: ma-ti 18.9.- 19.9.2023 klo 9-16 (2 pv)

Lähijakso 2: ma-ti 6.11.-7.11.2023klo 9-16 (2 pv)

Lähijakso 3: ma-ti 15.1.-16.1.2024 klo 9-16 (2 pv)

Lähijakso 4: ma-ti 4.3.- 5.3.2024 klo 9-6 (2 pv)

Lähijakso 5: ma –ti 13.5.- 14.5.2024 klo 9-16 (2 pv)

Yhteensä 10 lähiopetuspäivää.

Paikka

Otavan Opisto, Otavantie 2B, 50670 Otava (Mikkeli).

Kouluttaja

Koulutuksen sisällöstä ja opetuksesta vastaa opettaja, keho- ja taideterapeutti ja luovuusterapian asiantuntija Merja-Riitta Hämäläinen, Elämäntaidekoulu Ilo

Hinnat

Koulutuksen hinta on 1680 €/hlö (sis. lähi- ja etäopetuksen, yksilöllisen ohjauksen, koulutusohjelman mukaiset ruokailut Otavan Opistolla). Huom! Majoitus Otavan Opistolla erikseen.

Lähijaksojen aikana majoittumismahdollisuus Otavan Opiston opiskelija-asuntolassa (1hh/50€/yö tai 2hh/25 €/yö, sis. aamiainen); tiedustele mahdollisia vapaita huoneita jo hyvissä ajoin ennen lähijakson alkua, kurssit@otavanopisto.fi

Mikäli osallistuja ei kykene ennalta arvaamattoman henkilökohtaisen esteen vuoksi osallistumaan ennalta ilmoitettuun lähiopetusjaksoon, koulutuksen opettaja antaa osallistujalle lähiopetusjaksoa vastaavat tehtävät suoritettavaksi ohjatusti lähitapaamisen sijaan. Näin kaikki osallistujat käyvät läpi samat oppimäärät koulutuksen aikana.

Tarjolla oleva lähiopetusjakso laskutetaan osallistujalta koulutuksen alussa annetun laskutusaikataulun mukaisesti mahdollisesta esteestä aiheutuneesta poisjäännistä riippumatta.

Koulutukseen hyväksymisen jälkeen opiskelupaikka otetaan vastaan maksamalla varausmaksu (200€/ilmoittautuminen) verkkopankissa tai laskulla (maksulinkki lähetetään erikseen); jäljelle jäävä maksu ja mahdolliset majoitukset Otavassa laskutetaan tasaerissä kunkin lähiopetusjakson jälkeen.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen toteutuksesta: kurssit@otavanopisto.fi tai puh. 044 794 3565

Hakeminen ja valinnat

Hae koulutukseen 18.8.2023 mennessä alla olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella. Valinnoista ilmoitetaan kirjallisesti henkilökohtaisesti 25.8.2023 mennessä.

Valinnoista ilmoitetaan kirjallisesti henkilökohtaisesti 25.8.2023 mennessä.

Peruutusehdot

Opiskelijaksi hyväksymisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja veloitamme tuolloin varausmaksun (200€/ilmoittautuminen), jota ei palauteta. Varausmaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen.

Opiskelijaksi hyväksymisen ja 1.9.2023 jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta/ koulutuksesta poisjäännistä ennen koulutuksen alkua 18.9.2023 veloitamme puolet jäljellä olevasta osallistumismaksusta ja varatun majoituksen hinnasta.

Mikäli osallistuja ei peruuta osallistumistaan ja/tai jättää osallistumatta koulutukseen, veloitamme koko jäljellä olevan osallistumismaksun.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.