fbpx

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja –koulutus 11.4.2024 -10.12.2024 (Otava)

11.04.-10.12.2024

Neuropsykiatrinen valmennus on 2000-luvun alussa Britanniasta Suomeen rantautunut työskentelymuoto, joka on syntynyt hoidon, terapian, urheiluvalmennuksen ja opetuksen keskiöön. Neuropsykiatrisen valmennuksen tiedetään parantavan valmennettavien eri-ikäisten ihmisten arjessa pärjäämistä ja elämän laatua ratkaisevasti yhtenä osana tukitoimia. Työskentely pohjautuu syvään ymmärrykseen neurovähemmistöön kuuluvan henkilön tilanteesta. 

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on tukea valmennuksellisella voimavaraistavalla työotteella ADHD- ja Tourette -henkilöitä sekä autisteja pärjäämään paremmin arjessaan. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden näkymättömiä toimintarajoitteita omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa.  

Kenelle

Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, joilla on pohjakoulutuksena opetus- tai kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan koulutus sekä useamman vuoden työkokemus alalta. Koulutuksen aikana tulee olla mahdollisuus harjoitella neuropsykiatrisen valmennuksen asiakastapaamisia.  

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksesta on hyötyä omassa nykyisessä työtehtävässäsi, hakeutuessasi esim. Kelan kuntoutusta toteuttavaksi ammattihenkilöksi (NUOTTI-valmennus, Oma väylä -kuntoutus, LAKU-kuntoutus), tuottaessasi neuropsykiatrista valmennusta yrittäjänä sekä lisäymmärryksenä muissa arjen tehtävissäsi.

Neurovähemmistön ihmisiä on kaikkialla ja lisääntyvä ymmärrys ohjaa meitä parempiin käytäntöihin ihmisten välisissä kohtaamisissa.

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten perusteella. Valintaperusteissa painotetaan erityisesti osallistujan motivaatiota ja valmiuksia sitoutua opiskeluun tavoitteellisesti ja pitkäkestoisesti.

Koulutukseen valitaan enintään 25 opiskelijaa hakemusten perusteella.

Ratkaisukeskeinen työote

Neuropsykiatrisen valmennuksen työskentelyn perustana on laadukas traumatietoisen kohtaamisen taito sekä kiinnostus ja aito arvostus kaikenlaista moninaisuutta kohtaan. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarjoaa kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmaratkaisuun.

Neuropsykiatrisessa lähestymistavassa ohjataan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Työskentelyssä keskitytään vahvuuksiin, onnistumisiin, yrittämisiin, uusien taitojen oppimiseen sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen.

Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mistä kaikesta on kyse, kun puhutaan neuropsykiatriasta sekä neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja se ohjaa opiskelijoita konkreettisesti ja käytännönläheisesti neuropsykiatrisen valmentajan tehtäviin.

Koulutuksen toteutustapa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja –koulutus sisältää mm.

  • laadukkaat ja monipuoliset opetussisällöt, jotka perustuvat tieteelliseen näyttöön ja kokemukselliseen asiantuntijuuteen
  • ohjatut ja raportoidut valmennusharjoittelut
  • aikataulutetut pienryhmätapaamiset ja vertaistukitoiminnan ryhmässä
  • ammatillista vertaisoppimista ja käytännössä koeteltujen hyvien käytänteiden jakamista verkko-oppimisalustalla  
  • mahdollisuuden saada koulutuksen aikana työskentelystään henkilökohtaista ohjausta palautteineen
  • monipuoliset ja ajankohtaiset oppimateriaalit (kirjat, artikkelit, tutkimukset, videot, podcastit) 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on monimuotokoulutus, joka koostuu kuudesta itsenäisestä aihekokonaisuuteen nivoutuvasta moduulista. Moduuleissa on sekä lähiopetusta, etäopetusta, ohjattuja ja tuettuja oppimistehtäviä, aikataulutettua pienryhmätyöskentelyä että itsenäisiä oppimistehtäviä.

Koulutuksen aikana harjoitellaan valmennusta ja sen prosessia, pidetään omista harjoitusvalmennuksista päiväkirjaa ja tuotetaan merkinnöistä päättötyö, joka esitellään ryhmän muille jäsenille koulutuksen viimeisessä moduulissa.

Koulutukseen valmistaudutaan tutustumalla ennen koulutuksen alkua lähetettävään materiaaliin. Kunkin lähiopetusjakson päätyttyä opiskelijoille annetaan seuraavaan aihealueeseen liittyvät tehtävät valmisteltavaksi ohjatusti ennen seuraavaa lähijaksoa.

Suoritettuaan hyväksytysti koulutuksen kaikki kuusi moduulia ja lopputyön palautettuaan opiskelija saa virallisen toisen asteen osallistumistodistuksen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja–koulutuksen suorittamisesta.

Lähiopetusjaksot ja etäluennot

Moduuli 1: to-pe 11.4.-12.4.2024 klo 9-16 (lähiopetus Otavan Opistolla)

Moduuli 2: ma-ti 13.5.-14.5.2024 (etäluennot verkkoalustalla)

Moduuli 3: ti-ke 20.-21.8.2024 klo 9-16 (lähiopetus Otavan Opistolla)

Moduuli 4: ti-ke 24.-25.9.2024 (etäluennot verkkoalustalla)

Moduuli 5: ti-ke 12.-13.11.2024 klo 9-16 (lähiopetus Otavan Opistolla)

Moduuli 6: ma-ti 9.-10.12.2024 klo 9-16 (lähiopetus Otavan Opistolla)

Etäluentojen aikataulut tarkennetaan koulutuksen alkaessa.

Paikka

Otavan Opisto, Otavantie 2B, 50670 Otava (Mikkeli) ja Otavan Opiston verkkoalustat

Kouluttaja

Vastuukouluttajana toimii KM, EO, neuropsykiatrinen valmentaja Hanna Untala, joka on tehnyt täyspäiväisesti töitä neuropsykiatrisena valmentajana yli kymmenen vuoden ajan. Hanna on myös SUJU Oy:n perustaja työllistäen tällä hetkellä yli parikymmentä neuropsykiatrisen valmennuksen osaajaa.  

Koulutuksessa luennoi omien teemojensa erityisasiantuntijoita sekä useita kokemusasiantuntijoita, jotka sanoittavat millaista on elää neurovähemmistöön kuuluvana.  Muiden kouluttajien nimet ilmoitetaan tarkemmassa koulutusohjemassa, joka jaetaan koulutukseen ilmoittautuneille.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 20 ov/30 op (lähiopetus, etäopetus, tuettu etäopiskelu, ohjatut oppimistehtävät, aikataulutettu pienryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu).

Hinnat

Koulutuksen hinta on 1980€/hlö / alv 0% (sis. lähi- ja etäopetuksen, yksilöllisen ohjauksen, kaikki koulutusohjelman mukaiset ruokailut Otavan Opistolla). Huom! Majoitus Otavan Opistolla erikseen.

Lähijaksojen aikana majoittumismahdollisuus Otavan Opiston opiskelija-asuntolassa (1hh/50€/yö tai 2hh/25 €/yö, sis. aamiainen); tiedustele mahdollisia vapaita huoneita jo hyvissä ajoin ennen lähijakson alkua, kurssit@otavanopisto.fi

Mikäli osallistuja ei kykene ennalta arvaamattoman henkilökohtaisen esteen vuoksi osallistumaan aiemmin ilmoitettuun lähiopetusjaksoon tai verkkoluennolle, koulutuksen opettaja antaa osallistujalle lähiopetusjaksoa vastaavat tehtävät suoritettavaksi ohjatusti lähitapaamisen sijaan. Näin kaikki osallistujat käyvät läpi samat oppimäärät koulutuksen aikana.

Tarjolla oleva lähiopetusjakso laskutetaan osallistujalta koulutuksen alussa annetun laskutusaikataulun mukaisesti mahdollisesta esteestä aiheutuneesta poisjäännistä riippumatta.

Kurssimaksun (ei sis. majoitusta) voi maksaa myös ePassilla, SmartumPay- tai Edenred–sovelluksella. Kysy lisätietoja kurssit@otavanopisto.fi

Koulutukseen hyväksymisen jälkeen opiskelupaikka otetaan vastaan maksamalla varausmaksu (200€/ilmoittautuminen) verkkopankissa tai laskulla (maksulinkki lähetetään erikseen); jäljelle jäävä maksu ja mahdolliset majoitukset Otavassa laskutetaan tasaerissä kunkin lähiopetusjakson jälkeen.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen toteutuksesta: kurssit@otavanopisto.fi tai puh. 044 794 3565

Hakeminen ja valinnat

Hae koulutukseen sunnuntaihin 3.3.2024 mennessä hakemuslomakkeella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse henkilökohtaisesti 8.3.2024 mennessä.

Peruutusehdot

Opiskelijaksi hyväksymisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja veloitamme tuolloin varausmaksun (200€/ilmoittautuminen), jota ei palauteta. Varausmaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen ja 14.4.2024 jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta/ koulutuksesta poisjäännistä veloitamme puolet jäljellä olevasta osallistumismaksusta ja varatun majoituksen hinnasta.

Mikäli osallistuja ei peruuta osallistumistaan ja/tai jättää osallistumatta koulutukseen, veloitamme koko jäljellä olevan osallistumismaksun.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.