Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 26.9.2022 – 18.4.2023 (Otava)

26.09.-18.04.2023

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Koulutus koostuu viidestä osaamisalueesta: neuropsykiatrinen tietous, ratkaisukeskeinen osaaminen, valmentava työote, arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla pohjakoulutuksena vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutukseen valittavalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit. Suoritettuaan hyväksytysti kaikki viisi osaamisaluetta opiskelija saa todistuksen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja –koulutuksen suorittamisesta. Kukin osaamisalue arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Otavan Opisto toteuttaa koulutuksen yhteistyössä KirsiConsulting Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Ryhmäkoko

Koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä hakemusten perusteella.

Monimuoto-opiskelua

Koulutus sisältää kuusi lähiopetusmoduulia (12 lähiopetuspäivää), jotka toteutetaan kahden päivän jaksoissa noin 1-2 kuukauden välein.  Jokaisessa moduulissa on tämän lisäksi ohjattua ja tuettua etäopiskelua, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua.

Lähiopiskelu sisältää:

 • pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot
 • valmennusharjoittelu
 • workshop-tyyppinen työskentely
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla

Ohjattu ja tuettu opiskelu etäjaksoilla sisältää

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely
 • välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen (6-7 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää, kirjareflektio kahdesta kirjasta)
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa=12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas → jatkuva valmennusharjoittelu (ohjatut ja tuetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennuspäiväkirja
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä sekä Classroom-alustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Nepsy-valmentajakoulutuksesta voi olla pois korkeintaan kaksi päivää eli yhden lähiopetusjakson. Tämä poissaolo tulee korvata erikseen tätä tarkoitusta varten suunnitelluilla korvaavilla tehtävillä. Mikäli poissaoloja on enemmän kuin tämä tai koulutuksesta on muutoin osa suorittamatta sen päätyttyä, osallistuja voi saada osallistumistodistuksen, johon on merkitty ainoastaan koulutuksen aikana suoritetut osiot.

Koulutuksen ajankohta


1. lähijakso 26.–27.9.2022
2. lähijakso 7.–8.11.2022
3. lähijakso 12.–13.12.2022
4. lähijakso 23.–24.1.2023
5. lähijakso 6. – 7.3.2023
6. lähijakso 17.–18.4.2023

Paikka

Otavan Opisto, Otavantie 2 B, 50670 Otava (Mikkeli)/verkko-opetus (mm. Zoom).

Koulutuksen ydinsisällöt ja osaamistavoitteet

Koulutus koostuu viidestä osaamisalueesta, joiden sisältöjä työstetään sekä lähiopetusjaksoilla että ohjattuna ja tuettuna etäopiskeluna.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • toimia neuropsykiatrisena valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö
 • toimia valmentajana yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijana ja tukena omassa työyhteisössään
 • tukea asiakkaan tukiverkostoja
 • käyttää tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja toiminnanohjauksen vaikeuksista
 • soveltaa neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa
 • ohjata neuropsykiatristen valmennusmenetelmien avulla asiakasta käyttämään omia voimavarojaan, suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen ja uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 20 ov/30 op (lähiopetus, etäopetus, tuettu etäopiskelu ja itsenäinen opiskelu).

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii Suvi Lehto, KM, laaja-alainen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja erityisohjauksen asiantuntija.

Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

Vierailevat asiantuntijat

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)  
 • Kokemusasiantuntija, ADD – aikuinen Aleksi Lehtinen + avustaja
 • Positiivisen psykologian asiantuntija Anne-Mari Kuusimäki
 • Muita eri alojen asiantuntijavieraita, esim. autismikirjon (Asperger) asiantuntija, lastensuojelun asiantuntija, päihdekuntoutuksen asiantuntija

Hinta

Koulutuksen hinta on 2150€/hlö, alv 0% (sis. opetuksen, ohjauksen, laajan koulutusmateriaalin ja ohjelman mukaiset ruokailut Otavan Opistolla). Huom! Majoitus Otavan Opistolla erikseen.

Koulutus laskutetaan osissa maksuaikataulun mukaisesti jokaisen lähitapaamisen jälkeen; kurssimaksun voi maksaa osissa tai kokonaan myös ePassilla, SmartumPay–, Edenred- tai Eazybreak-sovelluksilla. Mahdolliset majoitukset laskutetaan kurssimaksun yhteydessä toteuman mukaan.

Majoitus Otavan Opistolla

Majoittumismahdollisuus Otavan Opiston opiskelija-asuntolassa (1hh/50€/yö, sis. aamiainen tai 2hh/25 €/yö, sis. aamiainen); eri huonevaihtoehtoja on tarjolla rajallisesti, joten tiedustele vapaita huoneita hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua (kurssit@otavanopisto.fi).

Haku koulutukseen

Koulutukseen haetaan 2.9.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä ja opiskelijavalinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 9.9.2022 mennessä.

Koulutukseen hyväksymisen jälkeen 9.9.3022 opiskelupaikka otetaan vastaan maksamalla varausmaksu 14.9.2022 mennessä (200€/ilmoittautuminen) verkkopankissa (maksulinkki lähetetään erikseen); jäljelle jäävä maksu ja mahdolliset majoitukset Otavassa laskutetaan tasaerissä kunkin lähiopetusjakson jälkeen

Lisätiedot

Lisätietoja kurssit@otavanopisto.fi tai puh. 044 794 3565

Peruutusehdot

Opiskelijaksi hyväksymisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen 14.9.2022 jälkeen osallistuminen on sitova ja veloitettua varausmaksua (200€/ilmoittautuminen) ei palauteta. Varausmaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen ja varausmaksun maksamisen jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta/koulutuksesta poisjäännistä ennen koulutuksen alkamista 26.9.2022 veloitamme puolet jäljellä olevasta osallistumismaksusta ja varatun majoituksen hinnasta.

Mikäli osallistuja ei peruuta osallistumistaan ja/tai jättää osallistumatta koulutukseen 26.9.2022 jälkeen, veloitamme koko jäljellä olevan osallistumismaksun.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.