fbpx

Luontokuvaajan Master Class –jatkokoulutus 18.10.2024 – 30.6.2025

18.10.-30.06.2025

Kuva Paavo Hamunen

Luontokuvaus on paljon muutakin kuin hienojen kuvien ottamista kansallismaisemien auringonlaskuista ja -nousuista. Kovalevyilläsi saattaa odottaa upea kokonaisuus jatkojalostusta odottavia tiedostoja, joista voit koota itsellesi mieluisan kuvaesityksen, teoksen tai upean näyttelyn yleisön ihailtavaksi.

Koulutuksen tavoite

Luontokuvaajan Master Class–jatkokoulutuksen tavoitteena on syventää edelleen jo ammattimaisesti toimivien kuvaajien osaamista luontokuvauksen alalla ja luonnontuntemuksessa, ohjata kuvaajaa hahmottamaan omien luontokuviensa ja tiedostojensa sisällöllisiä vahvuuksia sekä tuomaan oma ammatillinen osaamisensa esille entistä selkeämmin haluamassaan muodossa. 

Opiskelijalla on Luontokuvaajan Master Class-jatkokoulutuksen jälkeen valmiudet nousta esiintymislavalle pitämään luontokuvaesityksiä yleisölle, valmistaa ja tuottaa omista tiedostoistaan luontokuvanäyttelyjä ja erilaisia valmiita kokonaisuuksia niin printti- kuin sähköiseenkin mediaan.

Koulutuksen sisältö 

Luontokuvaajan Master Class-jatkokoulutuksessa keskitytään ensisijaisesti kunkin opiskelijan omien henkilökohtaisten luovien ilmaisutapojen kehittämiseen ja aiemman ammattitaidon laajentamiseen luontokuvauksen alalla.

Koulutuksen alussa kukin opiskelija valitsee itselleen teeman, jonka kehittää omista kuvakokonaisuuksistaan koulutuksen aikana valmiiksi konstruktioksi. Koulutus tarjoaa opiskelijalle erinomaisen tilaisuuden syventää omaa näkemystään valitsemastaan aiheesta ja sen erilaisista toteutustavoista.

Luontokuvaajan Master Class –jatkokoulutuksessa opiskelun painopisteitä ovat mm.

 • kuvallisten kokonaisuuksien hahmottaminen ja niiden luominen
 • opiskelijan omat henkilökohtaiset projektit, niiden suunnittelu ja tuottaminen
 • opiskelijaa kiinnostavan aihepiirin esittelytekniikat ja yleisölle esiintyminen
 • alan ajankohtaisiin ohjelmistoihin tutustuminen ja niiden käyttöönotto
 • videoiden kuvaaminen ja äänitiedostojen käsittely ohjelmistoineen 
 • viikoittaiset verkkoistunnot kulloisenkin käsiteltävän aihealueen mukaisesti

Luontokuvaajan Master Class-jatkokoulutus muodostuu neljästä teemallisesta moduulista, joista kukin sisältää koko ryhmälle yhteistä lähiopetusta, etäopetusta verkossa, tuettua etäopiskelua sekä ohjattuja ja tuettuja oppimistehtäviä.

Jokainen moduuli sisältää myös koko ryhmälle yhteisen kuvausmatkan kunkin moduulin tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.

Koulutuksen viikoittaisissa interaktiivisissa etäopetusistunnoissa verkossa keskitytään tiedostojen yksityiskohtaiseen jälkikäsittelyyn ja hienosäätöön kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi. Yksittäiskuva-ajattelun rinnalle tulevat mukaan myös erilaiset kuvateemat ja kokonaisuudet, joista on mahdollista rakentaa esityksiä, kirjoja, näyttelyitä jne.  

Tuettuun etäopetukseen ja etäopiskeluun sisältyvien oppimistehtävien ohjaus, tarkistus ja kuva-analyysit tapahtuvat verkossa Otavan Opiston verkkoalustalla. Koulutuksen etäopiskelujaksojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada opettajalta henkilökohtaista ohjausta mahdollisissa pulmatilanteissaan verkkoalustan välityksellä.

Koulutuksessa panostetaan erityisesti myös alan kokonaisvaltaisen kehityksen seuraamiseen ja uusimpien tekniikoiden omaksumiseen ja käyttöönottoon, jotta opiskelija voivat kehittää omaa luovaa työskentelyään monipuolisesti ja tehokkaasti koulutuksen päätyttyäkin.

Kenelle

Luontokuvaajan Master Class-jatkokoulutus soveltuu jo ammattimaisesti toimiville aktiiviluontokuvaajille, jotka hallitsevat teknisesti oman kamerakalustonsa käytön ja tuntevat luontokuvauksen eri osa-alueiden perusteet.

Koulutuksen aikana opiskelijalla on siten mahdollisuus syventää omia jo olemassa olevia tietojaan ja taitojaan edelleen luontokuvauksen parissa sekä laajentaa kokonaisvaltaista osaamistaan luontokuvauksen kiehtovassa maailmassa. 

Osallistumisen edellytykset

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään, että oma kamerakalusto ja luontokuvauksen eri osa-alueet ovat jo teknisesti hyvin hallinnassa, osallistujalla on tietokoneen peruskäyttötaidot sekä mahdollisuus käyttää omaa tietokonetta ohjelmistoineen koko koulutuksen ajan.

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten perusteella. Valintaperusteissa painotetaan etenkin osallistujan motivaatiota, valmiuksia sitoutua opiskeluun ja maastokelpoisuutta kaikkina eri vuodenaikoina.

Hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa itse ottamiaan luontoaiheisia kuvia tai ilmoittamaan sometiliensä nimet, joissa hakijan ottamia valokuvia on yleisesti nähtävillä.

Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa.

Monimuoto-opiskelua

Luontokuvaajan Master Class-jatkokoulutus koostuu lähiopetuksesta, interaktiivisesta etäopetuksesta verkkoalustalla, tuetusta etäopiskelusta, ohjatuista ja tuetuista oppimistehtävistä ja itsenäisestä opiskelusta. Opiskelija saa opintokokonaisuuden aikana tarvittavat tiedot toimiakseen itsenäisesti ja luovasti luontokuvauksen alalla ja hän osoittaa osaamisensa omanvalintaisen projektityön avulla koulutuksen päätteeksi.

Kunkin lähijakson päätyttyä opiskelijoille annetaan seuraavaan aihealueeseen liittyvät tehtävät valmisteltaviksi ohjatusti ennen seuraavaa lähijaksoa. Oman tehtävän suorittamisesta saa myös palautteen opettajalta. Tuettujen etäopiskelujaksojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada opettajalta henkilökohtaista ohjausta pulmatilanteissa verkkoalustan välityksellä. Verkkoalusta kautta tapahtuu myös oppimistehtävien ohjaus ja tarkistus.

Ensimmäisien lähijaksojen aikana opiskelijat valitsevat itselleen projektityön aiheen ja toteutustavan. Projektityön avulla opiskelija osoittaa koulutuksen aikana oppimansa ja osaamisensa (esim. näyttely, printti/sähköinen julkaisu tai muu koulutuksen teemoihin liittyvä vapaavalintainen esitys). Projektityöt esitellään kirjallisesti ja suullisesti viimeisen moduulin aikana.

Läsnäolovelvoite on jokaisella lähiopetusjaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. lähiopetusjaksolta. Lisätietoja saa kurssin opettajalta.

Suoritettuaan hyväksytysti kaikki neljä osaamisaluetta ja projektityön palautettuaan opiskelija saa virallisen osallistumistodistuksen Luontokuvaajan Master Class-koulutuksen suorittamisesta. Kukin osaamisalue arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Koulutuksen aikataulu ja rakenne

Moduuli 1: Syksyinen Saimaan vesistö ja jokimaisemat Otava 18.10.2024 – 28.11.2024

Lähijakso 1: Kuvausretki Otavan Opiston ympäristössä 18.-20.10.2024

Jakson aihekokonaisuudet:

 • aiheen hahmottaminen
 • kuvaesitys ja kuvallisen tarinan kehittäminen oman aihekokonaisuuden mukaan
 • oman kuvaesityksen pitäminen
 • kuva-analyysi/keskustelu/kuvaesitykset ja teoria/esimerkkiesitykset

Moduuli 2: Kansallismaisema Hailuoto 29.11.2024 – 20.2.2025

Lähiopetusjakso 2: Kuvausretki Hailuotoon 29.11.2024-1.12.2024

Jakson aihekokonaisuudet:

 • kaamostunnelmat
 • kuvakokonaisuudet, kuva-analysointi, mikä kuvassa kiinnostaa, millainen kuva pärjää kuvakilpailuissa
 • kuinka säädän kuvani esityksiin, näyttelyihin ja kilpailuihin
 • omat kuvaustyylit ja tekniikat
 • omakustanne vs. kustantajan kustantama kirja

Moduuli 3: Eteläinen Hankoniemi 21.2.2025- 14.6.2025

Lähiopetusjakso 3: Kuvausretki Hankoon 21.2.2025-23.2.2025

Jakson aihekokonaisuudet:

 • merimaisema
 • näyttelyt: oman näyttelyn toteuttaminen, huomioitavat tekniset asiat ja sisältöön liittyvät huomiot; sähköinen portfolio
 • kuva-, ääni ja videotiedostot, ohjelmat eri tiedostojen hallintaan. Ohjelmien käytön opettelua

Moduuli 4: Kuusamon harvinaiset kämmekät ja jylhät maisemat 13.6.2025 – 30.6.2025

Lähiopetusjakso 4: Kuvausretki Kuusamoon 13.6.2025-15.6.2025

Jakson aihekokonaisuudet:

 • alkukesän tunnelma ja herkkyys
 • aihekokonaisuudet ja julkaisu
 • kuvaesitys ja kuvallisen tarinan kehittäminen oman aihekokonaisuuden mukaan
 • oman kuvaesityksen pitäminen
 • Kuva-analyysi/keskustelut/kuvaesitykset

Lähiopetuksen ja tuetun etäopiskelun lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opetusta kerran viikossa, jonka aikataulut sovitaan erikseen ryhmässä.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuksen lisäksi interaktiivista verkko-opetusta kerran viikossa koko koulutuksen ajan. Verkko-opetuksessa keskitytään tiedostojen (still-kuva, video, ääni) yksityiskohtaiseen hienosäätöön.  ”Yksittäiskuva-ajattelun” rinnalle tuodaan mukaan kuvateemat ja kokonaisuudet, joiden avulla opiskelijat voivat luoda esityksiä, kirjoja tai näyttelyjä omien toiveidensa ja haaveidensa mukaisesti. Luovuus ja luontokuvaus eivät tunne rajoja!

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 12 ov (sis. lähiopetus, etäopetus Otavan Opiston verkkoalustalla, tuettu etäopiskelu sekä ohjatut ja tuetut oppimistehtävät).

Paikka

Otavan Opisto, Otavantie 2B, 50670 Otava (Mikkeli), moduuleissa mainitut kohteet ja Otavan Opiston verkkoalusta

Kouluttaja

Koulutuksen sisällöstä vastaa ja kouluttajana toimii ammattiluontokuvaaja Paavo Hamunen, Suomen Luontokuvausinstituutti.

Valokuvaaja ARPS Paavo Hamunen tunnetaan kansainvälisesti mainetta ja palkintoja saavuttaneista luontokuvistaan ja näyttävistä luontokirjoistaan. Viimeisin kuva -ja tietoteos toteutettuna yhdessä Pirkko Siikamäen kanssa ilmestyi helmikuussa 2018. ”Oulankajoki – Muutoksen virta” oli vuoden luontokuvakirjaehdokkaana.

Paavon vuosikymmenien kokemus monipuolisena valo- ja videokuvaajana, hänen syvä luonnontuntemuksensa ja vankka tietämys eri lajien käyttäytymisestä on tehnyt hänestä Suomen kysytyimmän ja arvostetuimman kouluttajan niin luontokuvauksen, luonnontuntemuksen, kuin kuvankäsittelyn ohjelmistohallinnan alueella.

Paavon moniin merkittäviin saavutuksiin kuuluu mm. maailman suurimman luontokuvakilpailun eli WPY (Wildlife Photograher of the Year) sarjavoitto – korkealle arvostettu palkinto, jonka vain harva suomalainen kuvaaja on saavuttanut.

Paavo Hamunen on yksi Suomen ammattiluontokuvaajat ry:n perustajäsenistä ja hän on toiminut useampaan otteeseen Vuoden luontokuva -kilpailun tuomaristossa, myös vuonna 2021. Paavo toimi 2017-2018 yliopisto-opettajana ”Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen” maisteriohjelmassa Lapin yliopistossa.

Hinnat

Koulutuksen hinta 1450 €/hlö, alv 0% (sis. lähiopetuksen, etäopetuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen sekä kurssiohjelman mukaiset ruokailut kohteissa).

Koulutukseen sisältyvät matkat, kuvausretkien majoitukset ja paikalliskuljetukset ovat omakustanteisia.

Koulutukseen sisältyvillä kuvausretkillä koko ryhmä majoittuu samassa kohteessa ja majoituspaikat ja mahdolliset ruokailut ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kunkin lähiopetusjakson alkua. Kuvausretkien kohteissa liikutaan osallistujien kimppakyydeillä.

Majoitus Otavan Opistolla (1hh/50€/yö tai 2hh/25€/yö, sis. aamiainen)   – tiedustele mahdollisia vapaita huoneita jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisen lähijakson alkua, kurssit@otavanopisto.fi

Koulutukseen hyväksymisen jälkeen opiskelupaikka otetaan vastaan maksamalla varausmaksu (200€/ilmoittautuminen) verkkopankissa (maksulinkki lähetetään erikseen); jäljelle jäävä maksu laskutetaan neljässä erässä aina kunkin moduulin päätyttyä.

Kurssimaksun (ei sis. majoituksia) voi maksaa myös ePassilla, Edenred- tai Smartum-sovelluksella; kysy myös muita maksuvaihtoehtoja kurssit@otavanopisto.fi

Mikäli opiskelija ei kykene ennalta arvaamattoman henkilökohtaisen esteen vuoksi osallistumaan ennalta ilmoitettuun lähiopetusjaksoon, koulutuksen opettaja antaa osallistujalle lähiopetusjaksoa vastaavat tehtävät suoritettavaksi ohjatusti lähitapaamisen sijaan. Näin kaikki osallistujat käyvät läpi samat oppimäärät koulutuksen aikana. 

Tarjolla oleva lähiopetusjakso laskutetaan osallistujalta koulutuksen alussa annetun laskutusaikataulun mukaisesti mahdollisesta esteestä aiheutuneesta poisjäännistä riippumatta.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Paavo Hamunen, p. 045 124 2909

Lisätietoja koulutuksen toteutuksesta: kurssit@otavanopisto.fi tai puh. 044 794 3565

Hakeminen ja valinnat

Hae koulutukseen sunnuntaihin 8.9.2024 mennessä hakemuslomakkeella

Koulutuksen opettaja Paavo Hamunen haastattelee puhelimitse kaikki hakijat ja valinnoista ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti henkilökohtaisesti 15.9.2024 mennessä.

Peruutusehdot

Opiskelijaksi hyväksymisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja veloitamme tuolloin varausmaksun (200€/ilmoittautuminen), jota ei palauteta. Varausmaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen ja 18.10.2024 jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta/ koulutuksesta poisjäännistä veloitamme puolet jäljellä olevasta osallistumismaksusta ja varatun majoituksen hinnasta.

Mikäli osallistuja ei peruuta osallistumistaan ja/tai jättää osallistumatta koulutukseen, veloitamme koko jäljellä olevan osallistumismaksun.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.