Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja 12.3.2021 – 4.9.2021 (Otava)

12.03.-04.09.2020

Lasten ja nuorten, heidän perheidensä ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten ahdinko on suuri. Noin kolmasosa lapsista ja nuorista oireilee joillakin tavoin päiväkodeissa tai koulussa ja heidän oireilunsa mielletään usein ensisijaisesti neuraaliseksi.  Ilman että heidän ulkoisiin olosuhteisiinsa on tutustuttu ennakolta – erityisesti suhteisiin tärkeiden aikuisten kanssa – tai heidän muuta sisäistä hätäänsä on kohdattu ja tuettu.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tarkoituksenmukaisinta olisi, että tukea psyykkiseen oirehdintaan annettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo päiväkodeissa ja kouluissa ja niin, että lasten ja nuorten perheet otetaan mukaan prosessiin. Tukea ja terapeuttisia kohtaamisia tarvitaan kaikkialla siellä, missä arjen tasolla kohdataan lapsiin ja nuoriin liittyviä haasteita. Tuen tarve ei myöskään rajoitu ainoataan lapsiin tai nuoriin, vaan myös kuormittuvia aikuisia on tuettava.

Terapeuttisella kohtaamisella ja osaamisella tarkoitetaan tässä koulutuksessa ensisijaisesti kykyä ymmärtää lapsen ja nuoren sisäistä maailmaa ja luoda sen pohjalta auttavia väliintuloja niin lapselle ja nuorelle kuin heidän lähellä oleville aikuisillekin.

Koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on laajentaa ja syventää lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemystä ja osaamista psyykkisten ilmiöiden ymmärtämisessä ja tukemisessa. Koulutuksessa korostetaan erityisesti yhteisöllisyyden merkitystä ja sen hyödyntämistä auttavien väliintulojen rakentamisessa ja toteuttamisessa.

Lisätietoja https://www.terapeuttinenohjaaja.fi/

Koulutuksen sisältö

 • Nykyajan paineet lapsen, nuoren, vanhemman ja työntekijän näkökulmasta
 • Oppimiskäsitys, joka mukailee tunne-elämän ja psykodynaamisen näkökulman ulottuvuuksia
 • Keskeisiä psykologisia käsitteitä ja perusperiaatteita
 • Kuntoutuksen ja avuntuottamisen perusperiaatteita ja toiminnallinen etenemisjärjestys
 • Psyykkinen kokemusmaailma, itsetunto (self) ja toimiva organisoiva puoli minuutta (ego)
 • Lapsen ja nuoren syvän kohtaamisen vuorovaikutusdynamiikka työntekijän omat vastatunteet ja herkkyys huomioiden
 • Vanhempien kohtaaminen, dynamiikka ja perusperiaatteet
 • Kollegiaalisuus ja yhteisöllisyys terapeuttisen ohjaajan keskeisenä toimintatapana, josta konsultoiva ja apua tuottava työ voi alkaa.

Kenelle

Koulutus on lasten ja nuorten kanssa työskenteleville suunnattu täydennyskoulutus ja se soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimiville ammattilaisille kuten mm.

 • opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit
 • varhaiskasvattajat, lastenohjaajat
 • kouluterveydenhoitajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat
 • sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät
 • toimintaterapeutit ja neuropsykiatriset valmentajat

Monimuoto-opiskelua 

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta sekä itsenäisistä oppimistehtävistä. Koulutukseen valmistaudutaan tutustumalla ennen koulutuksen alkua lähetettävään materiaaliin.

Osallistumisen edellytykset 

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten perusteella. Valintaperusteissa painotetaan etenkin motivaatiota, valmiuksia sitoutua opiskeluun ja halua oppia tunne-elämän ja oman persoonallisuuden merkityksestä lasten ja nuorten auttamisessa.

Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa hakemusten perusteella.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 16 ov (lähiopetus, etäopetus, tuettu etäopiskelu ja itsenäinen opiskelu).

Lähiopetusjaksot

 • pe-la 12.-13.3.2021
 • pe-la 9.-10.4.2021
 • pe-la 7.-8.5.2021
 • pe-la 28.-29.5.2021
 • pe-la 6.-7.8.2021
 • pe-la 3.-4.9.2021

Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää.

Opetusta on perjantaisin klo 9-15.30 ja lauantaisin klo 9.00 -15.30.

Lisäksi perjantaisin järjestetään työnohjausta klo 15.30-16.45 välisenä aikana, jolloin ryhmä jaetaan työnohjaukseen puoliksi ja kaikki osallistujat saavat kolme työnohjauskertaa.  

Koulutuksessa aikana osallistujat pitävät henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa, jonka sisältöä jaetaan koulutuksen aikana muille opiskelijoille; lisäksi koulutuksessa tehdään lopputyö, jonka sisällöstä sovitaan koulutuksen alussa.

Paikka

Otavan Opisto, Otavantie 2B, 50670 Otava (Mikkeli)

Kouluttaja  

Psykologi, psykoterapeutti Risto Lappeteläinen

Hinnat

Koulutuksen hinta on 2 700 e/hlö hlö alv 0% (sis. opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut Otavan Opistolla). Huom! Majoitus Otavan Opistolla erikseen.

Lähijaksojen aikana majoittumismahdollisuus Otavan Opiston opiskelija-asuntolassa (1hh/50€/yö tai 2hh/25 €/yö, sis. aamiainen); tiedustele mahdollisia vapaita huoneita hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua, kurssit@otavanopisto.fi

Koulutukseen hyväksymisen jälkeen hyväksytyille lähetetään tieto opiskelupaikasta sähköpostilla ja opiskelupaikka otetaan vastaan täyttämällä vahvistuskirjeen liitteenä oleva sähköinen lomake ja maksamalla varausmaksu laskulla tai verkkopankissa (200€/ilmoittautuminen); jäljelle jäävä maksu ja mahdolliset majoitukset Otavassa laskutetaan tasaerissä kunkin lähiopetusjakson jälkeen.

Lisätiedot 

Lisätietoja koulutuksen toteutuksesta: kurssit@otavanopisto.fi tai puh. 044 794 3565

Hakeminen ja valinnat 

Hae koulutukseen 12.2.2021 mennessä sähköisellä hakulomakkeella.

Valinnoista ilmoitetaan kirjallisesti henkilökohtaisesti 24.2.2021 mennessä.

Peruutusehdot 

Opiskelijaksi hyväksymisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja laskutamme varausmaksun (200€/ilmoittautuminen), jota ei palauteta. Varausmaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen. 

Opiskelupaikan vastaanottamisen ja 24.2.2021 jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta/ koulutuksesta poisjäännistä veloitamme puolet jäljellä olevasta osallistumismaksusta ja varatun majoituksen hinnasta.

Mikäli osallistuja ei peruuta osallistumistaan ja/tai jättää osallistumatta koulutukseen, veloitamme koko jäljellä olevan osallistumismaksun.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.