Johdatus luontokuvaajan ammattiin 3.1. – 4.4.2022 (verkkokurssi)

03.01.-04.04.2022
Kuva Paavo Hamunen

Johdatus luontokuvaajan ammattiin -verkkokurssisarjan tavoitteena on antaa osallistujalle perustiedot kamerasta ja sen toiminnoista sekä valokuvaamisesta luontokuvauksen eri osa-alueilla. Kurssi soveltuu aloitteleville luontokuvaajille, eikä aiempaa kokemusta luontokuvauksesta edellytetä.

Verkko-opinnot antavat oivallisen perustan syventää omaa osaamistaan luontokuvauksen harrastajana tai suunnitellessa luontokuvaajan ammattiopintoja ja luontokuvaajan ammattia.

Verkkokurssisarja antaa samalla myös hyvät valmiudet hakea Otavan Opiston Luontokuvauksen ammatilliset perusteet –koulutukseen. Seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2022.

Koulutuksen sisältö

Johdatus luontokuvaajan ammattiin –verkkokurssisarja sisältää neljä itsenäistä kurssia, joiden sisällöt nivoutuvat yhteen kurssin edetessä:

 • Luontokuvauksen perusteet ja kameratyöskentely
 • Kuvien arkistointi ja kuvien säätäminen eri medioihin Lightroom Classic CC- ja Adobe Photoshop-ohjelmilla
 • Maisema-, kasvi- ja makrokuvaus – luonnon yksityiskohtien kuvaaminen
 • Lintu- ja nisäkäskuvaus ja luovat kuvaustekniikat

Verkkokurssit koostuvat verkkoluennoista, kurssilla annettavista ohjatuista ja tuetuista kuvaustehtävistä ja tehtävien tarkastuksista. Kuvaaja saa kuvistaan myös palautteen, yksilöllistä ohjausta sekä neuvoja kuvaustilanteisiin.

Kurssi 1: Luontokuvauksen perusteet ja kameratyöskentely 3.1.-12.1.2022

Kurssin aikana tutustumme kameran perustoimintoihin ja valokuvauksen termistöön niin, että kamerasi tulee sinulle tutuksi ja opit työskentelemään sillä omatoimisesti. Tutustumme kurssilla digijärkkärin, peilittömän kameran ja puhelinkameran käyttöön luontokuvauksessa.

Kuva Paavo Hamunen

Kurssin sisältö

Kurssilla opettelemme ja harjoittelemme mm. seuraavia kuvaamiseen liittyviä aiheita:

 • näkemään kuvattavasta kohteesta olennaisen
 • hahmottamaan kolmiulotteisen kohteen kaksiulotteisena valokuvana
 • kameroiden säädöt, joilla on olennainen vaikutus lopulliseen kuvaan
 • aukkoarvojen käytön eri aihealueissa
 • syvyysterävyyden hallinnan eri polttoväleillä
 • histogrammin ja ISO-arvojen käytön
 • luontokuvauksessa käytettäviä objektiiveja ja suotimia
 • kameran rungon ominaisuudet ja monet mahdollisuudet

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään Otavan Opiston hallinnoimalla verkkoalustalla 3.1.2022 – 12.1.2021; kurssin verkko-opetusluokka ja materiaalilinkit sulkeutuvat kurssin jälkeen

Kurssiaikataulu (verkkoluennot, tehtävien tarkastus ja palautteet)

 • Ma 3.1. klo 18.00-20.15  
 • Ke 5.1. klo 18.00-20.15 (tehtävien tarkistus/palautteet)
 • Ma 10.1.klo 18.00-20.15
 • Ke 12.1. klo 18.00-20.15 (tehtävien tarkistus/palautteet)

Kurssi 2: Kuvien arkistointi ja kuvien säätäminen eri medioihin Lightroom Classic CC- ja Adobe Photoshop-ohjelmilla 17.1.2022 – 31.1.2021

Adobe Lightroom Classic CC -peruskurssilla käydään läpi Adobe Lightroom Classic-ohjelman monipuoliset toiminnot käytännönläheisten esimerkkien avulla ja selvitetään miten Lightroom-tietokanta eroaa perinteisistä kuvansäätöohjelmista.

Kurssi soveltuu aloittelijoille tai kuvaajille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta Lightroom-ohjelmasta.

Kuva Paavo Hamunen

Kurssin sisältö

Kurssilla opettelemme mm.:

 • tuomaan kuvat Adobe Lightroom-tietokantaan
 • käyttämään kuva-arkiston monipuolisia toimintoja
 • avainsanottamaan kuvat ja suorittamaan hakuja kuva-arkistosta avainsanan perusteella
 • merkitsemään kuvia jatkokäsittelyä varten ja eri toimintoja varten
 • tekemään kuvalle perussäädöt Lightroomin työkaluilla
 • tekemään kuvan kohteille paikallisia säätöjä Linear Gradient, Radial Gradient ja Brush -työkaluilla ja uusilla maskityökaluilla
 • käyttämään roskanpoisto- ja rajaustyökalua
 • perehtymään värisävyjen säätämiseen kuvan eri alueilla
 • viemään kuvat Lightroomista säädettyinä eri käyttötarpeisiin.

Peruskurssin tavoitteena on, että osallistuja oppii hahmottamaan on työnkulkunsa Adobe Lightroom-ohjelmalla, tuomaan kuvat Lightroomin tietokantaan, arkistoimaan, merkitsemään ja säätämään kuvat ja tuomaan kuvat halutussa muodossa Lightroomin tietokannasta.  

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään Otavan Opiston hallinnoimalla verkkoalustalla 17.1.2022 – 31.1.2022; kurssin verkko-opetusluokka ja materiaalilinkit sulkeutuvat kurssin jälkeen

 Kurssiaikataulu (verkkoluennot, tehtävien tarkastus ja palautteet)

 • Ma 17.1. klo 18.00-20.15
 • Ma 24.1. klo 18.00-20.15 (tehtävien tarkistus/palautteet)
 • Ke 26.1. klo 18.00-20.15
 • Ma 31.1. klo 18.00-20.15 (tehtävien tarkistus/palautteet)

Kurssi 3: Maisema-, kasvi- ja makrokuvaus – luonnon yksityiskohtien kuvaaminen 14.12.2022 – 14.3.2022

Makro- ja yksityiskohtakuvaus on oivallinen tapa kasvien, hyönteisten ja muiden luonnon minimalististen aiheiden dokumentointiin ja biologisten erityispiirteiden esittämiseen. Luonnon pienimmät ja herkimmät yksityiskohdat, muodot, värit, tunnelmat sekä eläin- ja kasvilajit avautuvat näin laajemmassa perspektiivissä.

Aiheen hahmottaminen on yksilöllistä ja tätä myös painotamme kurssilla kunkin kuvaajan kohdalla erikseen. Perehdymme dokumentoinnin lisäksi myös luovaan ja ennakkoluulottomaan aiheen hahmottamiseen eli luoviin tekniikoihin. Luonnossa kaikki on syvimmillään muotoja, värejä, abstraktioita.

Kuva Paavo Hamunen

Perehdymme maisemakuvauksen tekniikoihin, mm. vanhojen mestareiden tapaan nähdä maisemat ja avaamme, kuinka he käyttivät kameraa saavuttaakseen huippukuvia. Maisemakuva oli aikoinaan mustavalkoinen – opettelemme näkemään kuvan myös mustavalkoisena ja värillisenä. Avain niin perinteisiin kuin luoviinkiin kuviin on tekniikan hallinta. Vinkit kuvien säätämiseen käydään läpi tehtävien palautuksen yhteydessä myös Lightroom- ja Photoshop- ohjelmien avulla.

Kurssin sisältö

Kurssilla tutustumme lähikuvauskalustoon kuten:

 • lähikuvausobjektiiveihin, loittorenkaisiin, lähilinsseihin ja muuhun lähikuvauksessa tarvittavaan välineistöön, kuten suotimiin, kameran tukemiseen ”hernepussilla” ja jalustoilla.

Opettelemme ja harjoittelemme myös

 • aiheen sommittelua, kuvan elementtien näkymistä kuva-alalla kuvakulman, polttovälin ja aukkoarvon avulla, aiheen valaisemista luonnonvalolla ja keinovalolla sekä kuvaustilanteen tunnelman esille tuomista
 • maisemakuvauksen mestareiden tyylejä
 • eri maisemakuvauksen tyyppejä: kaupunkiluonto, kulttuurimaisema, erämaa, koskematon luonto  
 • kuvien jälkikäsittelyä, jotta kuvasta saadaan oikea sävyalue julkaisua varten.

Tutustumme kurssilla myös

 • erilaisten kuvattavien kasvien- ja hyönteisten elinympäristöihin ja
 • sekä opettelemme tekemään perhosbaarin hyönteisten houkutteluun.

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään Otavan Opiston hallinnoimalla verkkoalustalla 14.2.2022 – 14.3.2022; kurssin verkko-opetusluokka ja materiaalilinkit sulkeutuvat kurssin jälkeen.

Kurssiaikataulu (verkkoluennot, tehtävien tarkastus ja palautteet)

 • Ma 14.2. klo 18.00-20.15
 • Ke 16.2. klo 18.00.20.15 (tehtävien tarkistus / palaute)
 • Ma 21.2. klo 18.00-20.15
 • Ke 23.2. klo 18.00-20.15 (tehtävien tarkistus / palaute)
 • To 10.3. klo 18.00-20.15
 • Ma 14.3. klo 18.00-20.15 (tehtävien tarkistus / palaute)

Kurssi 4: Lintu-ja nisäkäskuvaus ja luovat kuvaustekniikat 16.3.2022-4.4.2022

Luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden valokuvauksen verkkokurssi soveltuu luontokuvaajille – myös ihan aloitteleville luontokuvaajille – jotka haluavat saada vankat perustiedot lintujen ja nisäkkäiden valokuvaamisesta luonnossa ja kuinka kuvat valituista kohteista saa onnistumaan parhaiten.

Vaikka kameran toiminnot ja valokuvaamiseen liittyvät perusasiat olisivatkin sinulle jo tuttuja, kertaamme kurssin alussa kuitenkin vielä lyhyesti luontokuvauksen perusteet.

Kurssilta saatujen vinkkien avulla pääset sujuvasti ja nopeasti kartuttamaan taitojasi lintu- ja nisäkäskuvauksen antoisalla polulla!

Kuva Paavo Hamunen

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot seuraavista aihekokonaisuuksista:

 • luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden kuvaaminen
 • lintujen ja nisäkkäiden kuvaukseen vaadittava kamerakalusto ja kuhunkin kuvaustilanteeseen sopivat objektiivit
 • kuinka kuvattavia kohteita pääsee lähestymään kuvausetäisyydelle
 • piilokojut ja niiden käyttö sekä ohjeita oman piilokojun rakentamiseen
 • erilaisten talviruokintapaikkojen perustaminen linnuille ja miten erilainen ravinto houkuttaa paikalle eri lajeja
 • luonnontuntemus ja eri lajien käyttäytyminen luonnossa

Kurssin aikana syvennytään mm. seuraaviin aiheisiin:

 • lintu- ja nisäkäskuvaajan kohteet
 • kotipihan lintujen kuvaaminen eri vuodenaikoina
 • vesilintujen kuvaaminen keväästä lintujen muuttoaikaan
 • kuvattavat lajit syysmuuton aikaan
 • kanalintujen kuvaaminen soitimelta keväällä ja syksyllä
 • arkojen lajien kuvaaminen piilokojusta
 • haaskakuvauksen määräykset
 • luontokuvaajan nisäkäsaiheet: hirvieläimet, suurpedot, saukko, minkki, jänis jne.

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään Otavan Opiston hallinnoimalla verkkoalustalla 16.3.2022 – 4.4.2022; kurssin verkko-opetusluokka ja materiaalilinkit sulkeutuvat kurssin jälkeen.

Kurssiaikataulu (verkkoluennot, tehtävien tarkastus ja palautteet)

 • Ke 16.3. klo 18.00-20.15
 • Ma 21.3. klo 18.00-20.15 (tehtävien tarkistus / palaute)
 • Ke 23.3. klo 18.00-20.15
 • Ma 28.3. klo 18.00-20.15 (tehtävien tarkistus / palaute)
 • Ke 30.3. klo 18.00-20.15
 • Ma 4.4. klo 18.00-20.15 (tehtävien tarkistus / palaute)

Opetus

Verkkokurssit järjestetään arki-iltoina klo 18.00-20.15 välisenä aikana yllä esitettyjen aikojen mukaisesti. Verkkoistunnossa kurssilaisille annetaan luentojen lisäksi tehtäviä valmisteltavaksi ennen seuraavaa istuntoa ja tehtävien ratkaisuja käydään läpi yhdessä seuraavassa istunnossa.

Opetus verkkokurssilla tapahtuu kuten tavallisessa luokkahuoneessa – opettaja opettaa verkkoalustalla ja opiskelijat voivat esittää opettajalle kysymyksiä opetuksen edetessä mikrofoninsa kautta tai chat-toiminnon avulla sekä keskustella yhdessä kiinnostavista aiheista.

Kurssille ilmoittautuneille ja kurssimaksun maksaneille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä kurssikirje ja henkilökohtainen linkki, jota klikkaamalla opiskelija pääsee kirjautumaan opetusluokkaansa; kurssin opettaja on aina koko opetusajan paikalla luokassa oman tietokoneensa välityksellä.

Kurssin opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen osallistujaan aina ennen kurssin alkua, jolloin varmistetaan laitteiden ja verkkoyhteyden toimivuus kurssin aikana.

Verkkokurssilta saa osallistumistodistuksen, joka edellyttää läsnäoloa opetusistunnoissa (max. neljä poissaoloa sallittu) ja annettujen oppimistehtävien suorittamista sovituissa aikatauluissa.

Kuva Paavo Hamunen

Opettaja

Verkkokurssin opettajana toimii ammattiluontokuvaaja Paavo Hamunen Suomen Luontokuvainstituutista.

Valokuvaaja ARPS Paavo Hamunen tunnetaan kansainvälisesti mainetta ja palkintoja saavuttaneista luontokuvistaan ja näyttävistä luontokirjoistaan. Viimeisin kuva- ja tietoteos toteutettuna yhdessä Pirkko Siikamäen kanssa ilmestyi helmikuussa 2018. ”Oulankajoki Muutoksen virta” oli vuoden luontokuvakirjaehdokkaana. Paavon vuosikymmenien kokemus monipuolisena valo- ja videokuvaajana, hänen syvä luonnontuntemuksensa ja vankka tietämys eri lajien käyttäytymisestä on tehnyt hänestä Suomen kysytyimmän ja arvotetuimman kouluttajan luontokuvauksen, luonnontuntemuksen kuin kuvankäsittelyn ohjelmistohallinnan alueella.

Paavon moniin merkittäviin saavutuksiin kuuluu mm. maailman suurimman luontokuvakilpailun eli WPY (Wildlife Photograher of the Year) sarjavoitto – korkealle arvostettu palkinto, jonka vain harva suomalainen kuvaaja on
saanut. Paavo on yksi Suomen ammattiluontokuvaajat ry:n perustajäsenistä ja hän on toiminut useampaan otteeseen Vuoden luontokuva -kilpailun tuomaristossa, myös vuonna 2021. Paavo toimi 2017-2018 yliopisto- opettajana
”Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen” maisteriohjelmassa Lapin yliopistossa.

Opiskeluvälineet

Verkkokurssille osallistumiseen tarvitset

 • tietokoneen, jossa on kaiutin, mikrofoni ja kamera (suositeltava); voit käyttää myös kuulokemikrofonia
 • hyvän verkkoyhteyden
 • tietokoneellesi valmiiksi asennetun ”Lightroom Classic CC tai 6” –ohjelman (asenna ohjelma koneellesi hyvissä ajoin ennen kurssin alkua)
 • omavalintaisia jpg-kuvia tai mieluummin raw -tiedostoja
 • kameran ja kameran USB-kaapelin tai muistikortinlukijan, jotta voit tuoda kuvasi tietokoneellesi kuvien viemiseksi suoraan Lightroom –ohjelmaan.

”Adobe Lightroom” –kokeiluversion (7 päivää) voit ladata Adoben sivulta, jos sitä ei ole aiemmin ollut koneellasi.

Koulutuksen saat itsellesi sujuvammaksi, jos sinulla on mahdollisuus käyttää kahta tietokonetta samanaikaisesti: toista yhteydenpitoon opettajan ja kurssitovereiden kanssa ja toista mm. Adobe Lightroom –ohjelmalla työskentelyyn

Laajuus

Kurssin laajuus 4,0 ov.  Kurssi koostuu verkkoluennoista sekä ohjatuista ja tuetuista etäopiskelutehtävistä. Tehtäviin saa tarvittaessa apua ja tukea kurssin opettajalta.

Osallistumistodistus

Verkkokurssilta saa osallistumistodistuksen (edellyttää läsnäoloa opetusistunnoissa ja annettujen oppimistehtävien suorittamista).

Kuva Paavo Hamunen

Hinta

Verkkokurssin hinta on 365 €/hlö (sis. opetuksen, tehtävät ja kurssilla käsiteltävä materiaali).

Kurssille osallistuminen vahvistetaan ilmoittautumalla kurssille sähköisen lomakkeen kautta (alla); ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä vahvistus kurssin toteutumisesta ja lasku postitse kurssimaksun maksua varten.

Kurssimaksun voi maksaa myös ePassilla, SmartumPay-, Edenred- tai Eazybreak–sovelluksella.

Huom! Älä maksa sovelluksellasi mitään ennen kuin olet sopinut erikseen maksutapahtumasta Otavan Opiston kanssa – kysy lisätietoja kurssit@otavanopisto.fi

Lisätietoja

Lisätietoja:  kurssit@otavanopisto.fi tai 044 794 3565.

Ilmoittautuminen

Luontokuvauksen peruskurssille ilmoittaudutaan sähköisesti 23.12.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumisen yhteydessä sitoudut maksamaan varausmaksun (100€/ilmoittautuminen; sis. kurssin hintaan) peruuttaessasi osallistumisesi ennen kurssin alkua. Varausmaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan kurssin.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.