Luonnontiedelinja

Paranna mahdollisuuksiasi menestyä pääsykokeissa opiskelemalla Otavan Opiston Luonnontiedelinjalla. Luonnontiedelinjalla opiskellaan lukion luonnontiedeaineita osaavien opettajien johdolla. Opetettavat oppiaineet ovat biologia, kemia, fysiikka ja matematiikka. Voit valita näistä oppiaineista 1-4 juuri itsellesi tärkeintä ainetta.

Koulutus kestää koko lukuvuoden ja jokaisessa oppiaineessa opiskellaan ja kerrataan aineiden lukion oppimäärät syventävällä tasolla. Opetuksessa painotetaan etenkin eri pääsykokeissa tarvittavan osaamisen vahvistamista ja ohjataan ratkaisemaan monentyyppisiä tehtäviä.

Ainekohtaiset valintakokeet, joissa onnistumiseen valmennetaan, ovat esimerkiksi farmasian, luonnontiedeaineiden ja DIA-valintakokeet. Lisäksi opiskelu valmentaa hyvin seuraavan kevään ylioppilaskokeisiin. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jota seurataan koko lukuvuoden ajan.

Koulutus koostuu seuraavista aihealueista:

  • Lukion fysiikan, kemian,  biologian sekä pitkän matematiikan oppimäärien kertaaminen ja syventäminen
  • Erilaisiin opiskelutekniikoihin tutustuminen, ylioppilaskoetehtävien ratkaiseminen, aikaisempien vuosien pääsykoetehtäviin tutustuminen, erilaisiin aineistoihin perehtyminen
  • Etäopiskelutaidot
  • HOPS sekä ylioppilaskokeiden ohjaus

Lähi- ja etäopiskelu

Luonnontiedelinja kestää koko lukuvuoden. 

Luonnontiedelinjan opinnot koostuvat tehokkaista lähiopetusviikoista, monipuolisesta, ohjatusta etäopiskelusta sekä itsenäisesti ja ryhmissä tehtävistä oppimistehtävistä. 

Luonnontiedelinjalaisilla on lähiopetusta säännöllisesti noin kerran kuukaudessa Otavan Opistolla Mikkelissä, jolloin on mahdollista majoittua opiston asuntolassa. Luonnontiedelinjan ohjatut etäopiskelujaksot koostuvat opettajien pitämistä vuorovaikutteisista verkko-opetustunneista, kyselytunneista, tuetusta ja ohjatusta itsenäisestä työskentelystä, pienimuotoisista kokeista, pistareista ja palautettavista tehtävistä. Palautettavista tehtävistä saa aina yksityiskohtaiset mallivastaukset, pisteytyksen  ja henkilökohtaisen palautteen.

Halutessasi voit osallistua opetukseen myös kokonaan etänä. Tässä Luonnontiedelinjan etäryhmässä opiskelu toteutetaan koko lukuvuoden ajan etäopiskeluna, lukuunottamatta syyslukukauden alussa Otavan Opistolla toteuttavia starttipäiviä, joihin kaikki osallistuvat. Etäryhmän opiskelijat voivat seurata Luonnontiedelinjan lähiopetusjakson oppitunnit etäyhteyden välityksellä tai opiskella lähijakson teoria-aiheet etäopiskeluna. Luonnontiedelinjan ja Luonnontiedelinjan etäryhmän etäopiskelujaksot toteutuvat samanaikaisesti ovat sisällöltään samanlaisia. 

Ryhmäkoko on mukavan pieni (max 25 opiskelijaa), jolloin ryhmässä on helppo keskustella ja kysellä ja ryhmästä saa arvokasta vertaistukea.

Oppimateriaalit

Opetuksessa käytetään opettajien valmistamia materiaaleja, aikaisempien vuosien pääsykoetehtäviä ja ylioppilaskoetehtäviä sekä tehtäväpaketteja. Opiskelun apuna on hyvä käyttää opiskelijalla olevia lukion oppikirjoja tai muita jo hankittuja kirjoja. 

Kesto ja kustannukset

Luonnontiedelinjan opiskelu alkaa 1.9.2021 ja kestää 19.5.2022 asti. 

Opintomaksut määräytyvät ainevalintojen mukaan (1ov = 100 euroa). Yhdestä aineesta lukuvuoden aikana suoritetaan 8 opintoviikkoa. Ainevalinnat sovitaan sitovasti lukuvuoden alussa ja kirjataan HOPSiin. Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa maksimissaan 32 opintoviikkoa. 

Jos opiskelu on päätoimista (4 ov/kk), se on opintotukikelpoista. Koulutuksen päätoimisuuteen vaikuttavat ainevalinnat. 

Sivutoimisena opiskeluna (opintoviikkoja on alle 3 ov/kk) on mahdollista suorittaa opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Tällöin opiskelusta täytyy tehdä selvitys TE-toimistoon ennen koulutuksen alkua. 

Opiskelijat voivat hakea opintojen alkamisen jälkeen erityissyistä opintoseteliavustusta, joka kattaa osan opiskelumaksuista. Erityissyitä ovat mm. työttömyys tai oppimisvaikeudet.

Valintaperusteet

Luonnontiedelinjalle voidaan valita henkilö, joka on 18 vuotta täyttänyt ja suorittanut toisen asteen tutkinnon. Hakijan on osoitettava hakuvaiheessa hyvä suomen kielen taito. Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella. Valintaperusteissa painotetaan etenkin motivaatiota ja valmiuksia sitoutua opiskeluun. Koulutukseen valitaan korkeintaan 25 henkilöä.

Hakeminen

Hakuaika 1.3.–31.7.2021
Koulutuksen ajoitus: 1.9.2021–19.5.2022
Koulutuksen laajuus: oman ainevalinnan mukaan 8-32 ov
Koulutukseen haetaan erillishaussa.
Koulutus on suomenkielinen.

Esitteet

https://otavanopisto.fi/wp-content/uploads/2021/02/luonnontiedelinja_esite_2021.pdf

Lisätietoa koulutuksesta


Minna Vähämäki (suunnittelija)
040 189 7053
minna.vahamaki(at)otavanopisto.fi

Hanna Immonen (Biologian ja kemian opettaja)
040 129 4961
hanna.immonen(at)otavanopisto.fi

Otavan Opiston toimisto
044 794 3552
info(at)otavanopisto.fi