Juhlavuosi

Otavan Opisto 130 vuotta ja Nettilukio 25 vuotta. Juuret sivistyksessä - siivet tulevaisuudessa. Sivistystä kolmella vuosisadalla.

Sivistystä kolmella vuosisadalla!

Tänä vuonna Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa vietetään juhlavuotta, kun kaksi sen oppilaitoksista täyttää vuosia: Otavan Opiston kansanopisto täyttää 130 vuotta ja Nettilukio 25 vuotta. Kansan sivistystarpeisiin on vastattu jo kolmella vuosisadalla!

Juhlavuoden sloganiksi valittu ”Juuret sivistyksessä – siivet tulevaisuudessa” kertoo, että olemme vaalineet sivistyksen arvoja alusta alkaen ja teemme sitä edelleen. Jokaisella on oltava oikeus ja mahdollisuus koulutukseen ja itsensä kehittämiseen. Tulevaisuus ei ole koskaan valmis, vaan jokainen teko luo tulevaisuutta ja haluamme olla aktiivisesti mukana tekemässä tulevaisuutta. Siivet kantavat eteenpäin seuraavatkin 130 vuotta.

Otavan Opisto – koulu elämää varten

Liikelaitos Otavian koko toiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1892. Tällöin perustettiin Joroisissa Keski-Savon kansanopisto, joka siirtyi muutaman vuoden kuluttua Mikkelin Otavaan ja sai nimekseen Otavan Opisto.

Maakuntiin perustettavien kansanopistojen avulla haluttiin tuoda kaikille ihmisille sivistystä ja uutta tietoa. Suomi oli tuolloin autonominen osa Venäjää ja vuosisadan vaihteessa Suomen autonomia oli uhattuna, joten myös kansallistunteen herättäminen kaikissa suomalaisissa koettiin tärkeäksi kansanopistojen sivistystehtäväksi.

Otavan Opisto on ollut alusta asti tärkeä yhdistävä voima Mikkelin seudun ja Etelä-Savon kehittämisessä, kulttuurielämässä ja sivistyksen edistämisessä. Opiston koulutuksissa painoittuivat alkuaikoina etenkin maatalous- ja kotitalousopinnot; 2000-luvulla taas tärkeimmiksi ovat nousseet kansainvälisyys-, viestintä- ja tietotekniset opinnot. Myös lukio- ja perusopetusluvat ovat muovanneet opistoa ja valmistaneet sitä sopeutumaan tämän päivän monimuotoiselle koulutuskentälle.

Kansanopistojen rooli koulutusjärjestelmässä on hakea sellaisia koulutustarpeita, joihin yhteiskunta ei vielä ole vastannut, ja luoda niitä varten uusia koulutusmuotoja. Yksi Otavan Opistossa syntyneistä menestystarinoista on Nettilukio, joka lähti alkujaan kasvuun osana Otavan Opiston aikuislukiota. Nettilukion itsenäistyttyä ja siirryttyä pois kansanopisto-organisaatiosta Otavan Opisto jatkaa alkuperäistä tehtäväänsä.

Otavan Opisto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansanopisto. Yksi opiston keskeisimpiä arvoja on kestävän kehityksen vaaliminen, mikä näkyy opiston koulutuksissa, esimerkiksi luontokuvauskoulutuksissa.

”Kansanopistoaatteen voi ajatella olleen alusta asti tasa-arvoa vaaliva, kun on haluttu tavallinen kansa mukaan rakentamaan Suomen tulevaisuutta. Sama tasa-arvon aate on mukana opistossa tänäkin päivänä. Ihan kaikkien Suomessa olevien tulee saada koulutusta, ja kaikille tulee taata mahdollisuus osallistua Suomen rakentamiseen”, pohtii Otavan Opiston vapaasta sivistystyöstä vastaavan tiimin vetäjä Minna Vähämäki 

Nettilukio – etäopetuksen pioneeri 1990-luvulta alkaen

Nettilukiossa voi opiskella koko aikuislukion oppimäärän joustavasti verkossa. Verkkopohjaista lukiokoulutusta alettiin järjestää vuonna 1997 syrjäseutujen asukkaat mielessä, mutta sittemmin opiskelijaryhmät ovat monipuolistuneet huomattavasti. 

”Nettilukiossa meitä ajaa halu tarjota aitoja, opiskelijan tarpeet tunnistavia opiskelumahdollisuuksia niille, joilla lähiopiskelu ei syystä tai toisesta sovi elämäntilanteeseen. Tämän opiskelumuodon aktiivinen ja rohkea kehittäminen on meille sydämen asia”, Nettilukion rehtori Miia Sivén kertoo.

Siinä, missä moni oppilaitos on päässyt etäopetuksen makuun vasta koronapandemian myötä, Nettilukiossa on tehty uraauurtavaa verkko-opetusta jo 90-luvun puolivälistä lähtien.

”Pari edellistä vuotta ovat kasvattaneet yhteiskunnassa ymmärrystä verkkovälitteisen opiskelun mahdollisuuksiin ja hyötyihin. Tämä haastaa meidätkin hyvällä tavalla kehittymään ja kehittämään. Samalla se avaa myös uusia yhteistyön mahdollisuuksia muun koulutuskentän kanssa.” 

Nettilukiossa opiskelee noin tuhat tutkintotavoitteista opiskelijaa sekä toinen mokoma tavoittelee päättötodistusta, valkolakkia tai opiskelee yksittäisiä kursseja aineopiskelijoina. Viime vuonna yli kaksisataa opiskelijaa sai Nettilukion kautta joko aikuislukion päättötodistuksen tai valkolakin.

”Kasvava tarve yksilöllisille opiskeluratkaisuille tunnistetaan ja tunnustetaan yhteiskunnassa laajasti. Nettilukion tavoite on jatkossakin olla vastaamassa koulutuskentän tarpeisiin monipuolistamalla ja täydentämällä sen tarjontaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.”

Tule mukaan viettämään juhlavuotta kanssamme

Juhlavuoden kunniaksi Otavan Opiston ja Nettilukion monipuolista tekemistä tuodaan esiin erilaisin tapahtumin ja tempauksin. Vuoden aikana liikutaan ajassa ja paikassa muun muassa Otavan Opiston aikamatkan ja opiskelijoiden kanssa toteutettavan Amazing Nettilukio -seikkailun merkeissä. Nettilukion webinaari- ja henkilökuvasarjassa taas päästään tutustumaan tarkemmin verkkokoulutuksen tekemiseen ja tekijöihin. Juhlavuosi huipentuu yhteiseen päätösjuhlaan joulukuussa.

Ilolla ja ylpeydellä kutsumme kaikki viettämään juhlavuotta kanssamme ja osallistumaan juhlavuoden tapahtumiin!

 Lisätietoja: Miia Sivén, lukiokoulutuksen rehtori, miia.siven@otavia.fi, 040 129 4671 

Aikamatka 130-vuotiaan Otavan Opiston historiaan

Otavaan Opiston juhlavuoden kunniaksi on valmistunut hurmaava videomuotoinen aikamatka Otavan Opiston historiaan. 

Pääset mukaan aikamatkalle katsomalla videon, jonka linkki löytyy alta. Voit halutessasi myös vain kuunnella nauhoitteen podcastin tapaan. 

Tervetuloa mukaan aikamatkalle Otavan Opiston 130-vuotisen historiaan!