fbpx
'

KETU2 – Systeeminen ajattelu

Opintojakson aikataulu ilmoitetaan viimeistään helmikuun lopuilla 2024.

Opintojakso on ilmainen kaikille 2. asteen opiskelijoille
Opintojakson ilmoittautuminen Muikussa

HUOM! Video on viime syksyn toteutukseen liittyen, mutta suurelta osin perusasiat ovat pysyneet samoina. Työseloste = projektityö. Kurssin työskentely ja yhteiset tapaamiset tapahtuvan Google Meetsissä, sekä Howspacessa. Tämä Muikku-sivu on vain ilmoittautumista ja tiedusteluja varten.

KETU2 – Saimaa systeeminä on ekososiaalisen sivistyksen arvoja korostava tutkivan oppimisen opintojakso. Tavoitteena opintojaksolla on tutustua Suur-Saimaan alueeseen, sekä ymmärtää sen taloudellisten, kulttuuristen, ekologisten ja sosiaalisten ilmiöiden vuorovaikutussuhteita. Saimaata käsitellään kokonaisuutena erilaisten jatkuvien ja ajankohtaisten haasteiden ja ilmiöiden kautta, sekä etsitään ja esitetään näihin liittyviä ratkaisuja. Opintojaksolla pääset myös kokeilemaan tekoälyn käyttöä opiskelun tukena.

Jokainen opiskelija valmistelee opettajan tuella oman vapaa työselosteen vapaa valintaisesta Suur-Saimaan alueeseen liittyvästä systeemistä.

Tavoitteet

  • Rohkaista opiskelijaa etsimään ja hyödyntämään eri tieteen ja taiteenalojen menetelmiä, osaamista ja käsitteitä.
  • Harjoitella erilaisia kenttätyömenelmiä, kuten haastatteluja, videointia ja valokuvausta.
  • Opiskelijan ymmärrys Saimaan ajankohtaisista ja jatkuvista haasteista laajenee, sekä ymmärrys niiden systeemisistä syistä ja vaikutuksista kehittyy.
  • Opiskelija onnistuu soveltamaan esimerkiksi KETU1 – Kestävä tulevaisuus opintojaksolla, ja muissa lukion oppiaineissa saamiaan systeemisen ajattelun ja tulevaisuuden kuvittelun taitoja tarkemmin rajatussa kontekstissa.

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista opintojaksolla painottuu erityisesti monitieteinen ja luova osaaminen, sekä ympäristöosaaminen.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä

Hinta

Opintojakso on täysin ilmainen kaikille toisen asteen opiskelijoille

Sijainti

Opintojakso järjestetään aikaansidottuna verkko-opetuksena Google Meetsissä ja Howspacessa 10.4.2023 – 24.5.2023. Opintojakson lopuksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua yhteiseen tapaamiseen Otavan Opistolla, johon kuuluu matka Saimaalle. Matkakulut Otavan ja oman kodin välillä opiskelijan tulee kustantaa itse.

Opintojakso sisältää myös itsenäistä etäopiskelua.

Opintojakson yhteinen ohjelma

krt. pvmaihe
1.18.00 – 19.30.ma 10.4.2023Opintojakson aloitus: Yleisiä asioita. Opintojakson eteneminen. Johdattelua työselosteen tekoon. (Lauri Ylä-Jussila ja Kari A. Hintikka)

Johdanto Suur-Saimaan alueeseen (Lauri Ylä-Jussila)
2. 18.00 – 19.30.ke
12.4.2023
1. Saimaa systeeminä ja Saimaan systeemejä. (Kari A. Hintikka)
2. Johdatusta systeemiajatteluun. (Kari A. Hintikka)
318.00 – 19.30.ma
17.4.2023
Oman työselosteen hahmottelua 
(Kari A. Hintikka ja Lauri Ylä-Jussila)
4.18.00 – 19.30.ke 19.4.20231. Saimaan alueen ruoan alkuperän brändääminen (Marjo K. Särkkä)
2. Saimaa ja kalastus (Heikki Koponen, Otavia)
5. 18.00 – 19.30.ma
24.4.2023
1. Saimaan alueen asutuksen historia (Lauri Ylä-Jussila) 
2. Saimaa ja media (Anne Rongas ja Jenni Linturi, Otavia)
6.18.00 – 19.30.ke
26.4.2023
Seminaari 1: Oman työselosteen suunnitelman esittely. Tarvittavat rajaukset tai täydennykset.
718.00 – 19.30.ke 3.5.20231. Saimaa ja metsätalous ( Aarne Ylä-Jussila, Metsänhoitaja, FM)
2. Saimaa ja matkailu (Marjut Kasper, Xamk) *aihe tarkentuu myöhemmin
8.18.00 – 19.30ma
8.5.2023
1. Tulevaisuuden Saimaan uutisointi (Jenni Linturi)
9.18.00 – 19.30.ke
10.5.2023
Seminaari 2: Välitsekki työselosteen osalta
10.18.00 – 19.30.ma 22.5.2023Työselosteen hiominen
11.17.00 – 19.00.ke 24.5.2023Työselosteen esittely
 

Näiden tapaamisten lisäksi kurssilaisen on mahdollista osallistua pe 26. – la 27.5. live tapaamiseen Mikkelin Otavassa osana Nettilukiolaisten lähitapaamispäiviä, johon sisältyy retki Saimaalle. Matkat oman asuinpaikan ja Otavan Opiston välillä tulee kustantaa itse, mutta majoitus Otavassa asuntolassa, sekä itse retki ovat ilmaisia kurssilaisille.