Lukioon valmentava koulutus

LUVA  - lukioon valmentava koulutus maahanmuuttajille

Lukioon valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille, joiden tavoitteena on lukio-opinnot. Koulutus tukee opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ja parantaa hänen mahdollisuuksiaan selviytyä lukio-opinnoista.

Koulutus on yhden lukuvuoden pituinen ja laajuudeltaan vähintään 25 kurssia.

Opintojen rakenne

Oppiaine ja aineryhmä Pakolliset kurssit

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Muut kielet

Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus

Opinto-ohjaus

Valinnaiset opinnot

10

3

2

2

2

6

Yhteensä 25


Kustannukset

Opiskelu, ruokailu koulupäivinä ja asuminen opiston asuntolassa ovat opiskelijoille maksuttomia. Asuntolapaikat on ensisijaisesti varattu ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille. Yli 17-vuotias opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Mahdollista kotoutumistukea voi tiedustella kotipaikkakunnan TE-toimistosta.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen voi hakea maahanmuuttaja tai vieraskielinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän ja jolla on riittävä suomen kielen taito.

Hakeminen

Elokuussa 2015 alkavaan LUVA-koulutukseen haetaan kevään yhteishaun jälkeen 19.5.–21.7.2015 osoitteessa https://www.otavanopisto.fi/haku/luva

Lisätietoja:

toimisto
044 794 3552

Ulla Pakkanen
044 7945029
ulla.pakkanen@otavanopisto.fi

Anna-Maria Suora
044 794 3515
anna-maria.suora@otavanopisto.fi


Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!